Firemní semináře 2014/2015 (ZS a LS)

O předmětu

Termín

Harmonogram

Podmínky udělení zápočtu

Kontakt

O předmětu

Série přednášek představitelů komerčních společností na aktuální technická nebo softwarově-inženýrská témata.

Předmět je každý rok sestavován z aktuálních přednášek, které jsou prezentovány zástupci komerčních, především softwarových společností. Témata jsou technického nebo softwarově-inženýrského rázu a čerpají z odborné praxe dané společnosti. Studentům by tyto přednášky z praxe měly poskytnout novou perspektivu na teoretické znalosti získané během svého studia.

Přednášky mohou navštěvovat také studenti, kteří předmět nemají zapsán, i zájemci z okruhu laické a odborné veřejnosti (až do vyčerpání kapacity posluchárny). Protože budova MFF UK na Malostranském náměstí není od dubna 2014 již volně přístupná pro nefakultní veřejnost, nemáte-li čipovou kartu UK, požádejte prosím službu na recepci, aby vás do budovy pustila za účelem návštěvy přednášky z cyklu Firemní semináře.

Termín

V zimním semestru 2014/2015 se přednášky tradičně konají v posluchárně S9 (budova MFF UK na Malostranském náměstí 25, Praha 1) ve středu od 17:20 do 18:50. Harmonogram přednášek je vždy aktuálně uveden na tomto webu.

Harmonogram

Termín Přednášející Téma Poznámka
15. října 2014 Martin Kopta (Seznam.cz) Uživatelské testování
22. října 2014 Jaroslav Jirkovský (Humusoft) Návrh a implementace real-time embedded software pomocí MATLAB a Simulink
29. října 2014 Filip Doušek (MIBCON)
19. listopadu 2014 Václav Pech (JetBrains)
26. listopadu 2014 Jiří Blažek (ICZ)
3. prosince 2014 Martin Rexa (mgm technology partners) Výkonnost webových aplikací v Javě
10. prosince 2014 Ondřej Mysliveček (LMC) slajdy
17. prosince 2014 Gianluca Turturro (ACTUM) slajdy
7. ledna 2015 Petr Holubec, Michal Jordan (MEDIARESEARCH) Audiomatching – klíčová technologie peoplemetrů

Pro přiblížení dalších možných témat firemních seminářů si můžete prohlédnout starší harmonogramy.

Podmínky udělení zápočtu

Předmět lze zapsat v zimním i letním semestru, nelze jej však zapisovat opakovaně. Nicméně zájemci o konkrétní přednášky mohou předmět navštěvovat i bez zapsání.

Zápočet bude udělen těm studentům, kteří se zúčastní alespoň 50 % konaných seminářů v daném semestru a zároveň do konce zkouškového období daného semestru odevzdají hodnocení předmětu a jednotlivých přednášek (formou eseje v rozsahu asi 1 až 2 strany textu formátu A4).

Kontakt

K výměně informací a pro upozornění na změny v harmonogramu je určen mailing list.

Pokud máte libovolný dotaz nebo připomínku, můžete kontaktovat organizátora přednášek Martina Děckého na adrese decky<at-sign>d3s.mff.cuni.cz.

Modified on 2014-12-28