Firemní semináře 2013/2014 (ZS a LS)

O předmětu

Termín

Harmonogram

Podmínky udělení zápočtu

Kontakt

O předmětu

Série přednášek představitelů komerčních společností na aktuální technická nebo softwarově-inženýrská témata.

Předmět je každý rok sestavován z aktuálních přednášek, které jsou prezentovány zástupci komerčních, především softwarových společností. Témata jsou technického nebo softwarově-inženýrského rázu a čerpají z odborné praxe dané společnosti. Studentům by tyto přednášky z praxe měly poskytnout novou perspektivu na teoretické znalosti získané během svého studia.

Přednášky mohou navštěvovat také studenti, kteří předmět nemají zapsán, i zájemci z okruhu laické a odborné veřejnosti (až do vyčerpání kapacity posluchárny). Protože budova MFF UK na Malostranském náměstí není od dubna 2014 již volně přístupná pro nefakultní veřejnost, nemáte-li čipovou kartu UK, požádejte prosím službu na recepci, aby vás do budovy pustila za účelem návštěvy přednášky z cyklu Firemní semináře.

Termín

V letním semestru 2013/2014 se přednášky tradičně konají v posluchárně S9 (budova MFF UK na Malostranském náměstí 25, Praha 1) ve středu od 17:20 do 18:50. Harmonogram přednášek je vždy aktuálně uveden na tomto webu.

Harmonogram

Termín Přednášející Téma Poznámka
5. března 2014 Václav Hudec (Microsoft)
12. března 2014 Ing. Slavoj Písek (Kerio)
19. března 2014 Lukáš Kopenec (Wincor Nixdorf)
26. března 2014 Jaroslav Jirkovský (Humusoft) Návrh a implementace real-time embedded software pomocí MATLAB a Simulink
2. dubna 2014 Lukáš Rovenský (Oracle)
9. dubna 2014 Martin Doleček (Seznam.cz)
16. dubna 2014 Radek Miček (Spinoco) Zpracování zpráv pomocí knihovny scalaz-stream slajdy
23. dubna 2014 Jan Lukavský (Seznam.cz)
30. dubna 2014 Michal Šaňák, Martin Ducháček (RSJ) prostředí burz, problémy "běžného" algoritmického obchodníka
7. května 2014 Petr Altman, Martin Ducháček (RSJ) technické detaily obchodního systému vyvíjeného v RSJ
21. května 2014 Filip Moudrý (Javlin) Data Warehousing a ETL slajdy

Pro přiblížení dalších možných témat firemních seminářů si můžete prohlédnout starší harmonogramy.

Podmínky udělení zápočtu

Předmět lze zapsat v zimním i letním semestru, nelze jej však zapisovat opakovaně. Nicméně zájemci o konkrétní přednášky mohou předmět navštěvovat i bez zapsání.

Zápočet bude udělen těm studentům, kteří se zúčastní alespoň 50 % konaných seminářů v daném semestru a zároveň do konce zkouškového období daného semestru odevzdají hodnocení předmětu a jednotlivých přednášek (formou eseje v rozsahu asi 1 až 2 strany textu formátu A4).

Kontakt

K výměně informací a pro upozornění na změny v harmonogramu je určen mailing list.

Pokud máte libovolný dotaz nebo připomínku, můžete kontaktovat organizátora přednášek Martina Děckého na adrese decky<at-sign>d3s.mff.cuni.cz.

Modified on 2014-05-21