Firemní semináře 2014/2015 (ZS a LS)

O předmětu

Termín

Harmonogram

Podmínky udělení zápočtu

Kontakt

O předmětu

Série přednášek představitelů komerčních společností na aktuální technická nebo softwarově-inženýrská témata.

Předmět je každý rok sestavován z aktuálních přednášek, které jsou prezentovány zástupci komerčních, především softwarových společností. Témata jsou technického nebo softwarově-inženýrského rázu a čerpají z odborné praxe dané společnosti. Studentům by tyto přednášky z praxe měly poskytnout novou perspektivu na teoretické znalosti získané během svého studia.

Přednášky mohou navštěvovat také studenti, kteří předmět nemají zapsán, i zájemci z okruhu laické a odborné veřejnosti (až do vyčerpání kapacity posluchárny). Protože budova MFF UK na Malostranském náměstí není od dubna 2014 již volně přístupná pro nefakultní veřejnost, nemáte-li čipovou kartu UK, požádejte prosím službu na recepci, aby vás do budovy pustila za účelem návštěvy přednášky z cyklu Firemní semináře.

Zápis zápočtu z akademického roku 2013/14 do indexu: V týdnu od 15. 9. do 19. 9. bych měl být běžně k zastižení v kanceláři 205 na Malé Straně (nejsnadněji v odpoledních hodinách). Naopak v týdnu od 22. 9. k zastižení nebudu, 29. 9. a 30. 9. pravděpodobně ano, ale bez garance. V případě potřeby vám zápočet do indexu může zapsat také někdo z kolegů z kanceláře 205.

Termín

V zimním semestru 2014/2015 se přednášky tradičně konají v posluchárně S9 (budova MFF UK na Malostranském náměstí 25, Praha 1) ve středu od 17:20 do 18:50. Harmonogram přednášek je vždy aktuálně uveden na tomto webu.

Harmonogram

Předběžně přišlíbeno: Seznam.cz

Termín Přednášející Téma Poznámka
1. října 2014 Seminář se nekoná
8. října 2014 Úvodní informativní schůzka
15. října 2014 TBA TBA
22. října 2014 TBA TBA
29. října 2014 TBA TBA
5. listopadu 2014 TBA TBA
12. listopadu 2014 Děkanský den
19. listopadu 2014 TBA TBA
26. listopadu 2014 I.CZ
3. prosince 2014 TBA TBA
10. prosince 2014 TBA TBA
17. prosince 2014 TBA TBA
7. ledna 2015 TBA TBA

Pro přiblížení dalších možných témat firemních seminářů si můžete prohlédnout starší harmonogramy.

Podmínky udělení zápočtu

Předmět lze zapsat v zimním i letním semestru, nelze jej však zapisovat opakovaně. Nicméně zájemci o konkrétní přednášky mohou předmět navštěvovat i bez zapsání.

Zápočet bude udělen těm studentům, kteří se zúčastní alespoň 50 % konaných seminářů v daném semestru a zároveň do konce zkouškového období daného semestru odevzdají hodnocení předmětu a jednotlivých přednášek (formou eseje v rozsahu asi 1 až 2 strany textu formátu A4).

Kontakt

K výměně informací a pro upozornění na změny v harmonogramu je určen mailing list.

Pokud máte libovolný dotaz nebo připomínku, můžete kontaktovat organizátora přednášek Martina Děckého na adrese decky<at-sign>d3s.mff.cuni.cz.

Modified on 2014-09-17