Firemní semináře 2017/2018 (ZS a LS)

O předmětu

Termín

Harmonogram

Podmínky udělení zápočtu

Kontakt

O předmětu

Série přednášek představitelů komerčních společností na aktuální technická nebo softwarově-inženýrská témata.

Předmět je každý semestr sestavován z aktuálních přednášek, které jsou prezentovány zástupci komerčních, především softwarových společností. Témata jsou technického nebo softwarově-inženýrského rázu a čerpají z odborné praxe dané společnosti. Studentům by tyto přednášky z praxe měly poskytnout novou perspektivu na teoretické znalosti získané během svého studia.

Přednášky mohou navštěvovat také studenti, kteří předmět nemají zapsán, i zájemci z okruhu laické a odborné veřejnosti (až do vyčerpání kapacity posluchárny). Protože budova MFF UK na Malostranském náměstí není již volně přístupná pro nefakultní veřejnost, nemáte-li čipovou kartu UK, požádejte prosím službu na recepci, aby vás do budovy pustila za účelem návštěvy přednášky z cyklu Firemní semináře.

V rámci předmětu vystupují členové partnerského programu MFF UK, ale předmět je otevřen všem společnostem, které dovedou nabídnout zajímavou odbornou přednášku.

Termín

V letním semestru 2017/2018 se přednášky tradičně konají v posluchárně S9 (budova MFF UK na Malostranském náměstí 25, Praha 1) ve středu od 17:20 do 18:50. Harmonogram přednášek je vždy aktuálně uveden na tomto webu.

Harmonogram

Google Calendar: HTML, ICAL
Events: Facebook, Meetup

Termín Přednášející Téma Poznámka
28. února 2018 Slavoj Písek (Diebold Nixdorf)
7. března 2018 Jaroslav Tulach, Martin Balín (Oracle)
14. března 2018 Nela Smržová (freelancer)
21. března 2018 Václav Pech (JetBrains)
28. března 2018 Roman Pichlík (Zonky)
4. dubna 2018 Lukáš Simandl (Concur)
11. dubna 2018 Michal Kecera, Vladislav Severa (Ernst & Young)
18. dubna 2018 Vojtěch Král (Barclays)
25. dubna 2018 Pavel Müller, Jaroslav Dufek (AspectWorks)
2. května 2018 Kateřina Pastirčáková, Jaromír Šulc (PTT Software)
9. května 2018 Martin Bydžovský (Socialbakers)
23. května 2018 Beáta Jakubcová, Tomáš Horáček (CN Group CZ) mimořádně v S8

Pro přiblížení dalších možných témat firemních seminářů si můžete prohlédnout dříve proběhlé přednášky.

Podmínky udělení zápočtu

Předmět lze zapsat v zimním i letním semestru, nelze jej však zapisovat opakovaně. Nicméně zájemci o konkrétní přednášky mohou předmět navštěvovat i bez zapsání.

Zápočet bude udělen těm studentům, kteří se zúčastní alespoň 50 % konaných seminářů v daném semestru a zároveň do konce zkouškového období daného semestru odevzdají hodnocení předmětu a jednotlivých přednášek (formou eseje v rozsahu asi 2 stran textu formátu A4).

Kontakt

Pokud máte libovolný dotaz nebo připomínku, můžete kontaktovat organizátora přednášek Martina Děckého na adrese decky<at-sign>d3s.mff.cuni.cz.

Vzhledem k pracovním povinnostem Martina Děckého v zahraničí se fyzického řízení průběhu jednotlivých přednášek v posluchárně ujme v akademickém roce 2017/2018 Jiří Vinárek (vinarek<at-sign>d3s.mff.cuni.cz).

Logo of Faculty of Mathematics and Physics
  • Phone: +420 951 554 267, +420 951 554 236
  • Email: info<at-sign>d3s.mff.cuni.cz
  •  
  • How to find us?
Modified on 2018-05-18