Základní informace (2016/2017)

Místo a čas: Přednášky:
     Čt 9:00 S5 (anglicky)
Cvičení:
     Po 12:20 SU2 (viz harmonogram)
Přednášející: Petr Tůma <tuma<at-sign>d3s.mff.cuni.cz>
Cvičící: Vladimír Matěna <matena<at-sign>d3s.mff.cuni.cz>
Informace v SISu: NSWI080

Harmonogram zápočtových úkolů

Harmonogram bude upřesněn v prvním týdnu semestru. V prvním týdnu semestru se nekonají cvičení.

V následující tabulce jsou termíny odevzdání úkolů a termíny konání cvičení. Detaily o úkolech a termínech odevzdání najdete níže.

Assignment Monday (even week)
Labs Assignment deadline
1. Java RMI: Principals of RPC – Assignment, agenda, source files
  — Java RMI
27th February12th March
2. CORBA: C++ language mapping – Assignment, agenda, source files, IOR
  — Maping of CORBA IDL to C++ (Mapping to C++11)
  — omniORB: 4.1.6-bin32 [BZ2], 4.1.6-bin64 [BZ2], lastest-src
  — TAO
  — TAOX11 (CORBA IDL pro C++11)
13th March26th March
3. JMS: ActiveMQ – Assignment, agenda, source files example
  — ActiveMQ current (ActiveMQ 5.2.0 [GZ])
27th March9th April
4. Chord: DHT in Python – Assignment, agenda, source files
  — Chord XZ
April 10thApril 23th
5. EJB: OpenEJB – Assignment, agenda, source files
  — OpenEJB GZ
24th April7th May

Kontakt

K výměně informací mezi studenty a vyčujícími je určen mailing list. Pro dotazy a připomínky týkající se výuky používejte prosím přednostně tento mailing list. Pokud máte dotaz nebo připomínku, kterou nechcete posílat do mailing listu, můžete použít také výše uvedený mail.

Přednášky

Témata přednášek se zhruba střídají mezi obecnými principy a konkrétními technologiemi v pěti tématických celcích - middleware pro komunikaci pomocí volání vzdálených procedur, middleware pro komunikaci pomocí zasílání zpráv, middleware pro jiné formy komunikace, middleware pro komponenty, middleware pro persistenci. Tyto celky kopírují také témata cvičení. Uspořádání se může podle situace měnit.

 • Architectures And Middleware
 • Remote Procedure Call
  • Introduction And Principles. Technologies: RMI, Sun RPC, .NET Remoting
  • Advanced Features. Technologies: CORBA (IDL, Language Mappings, POA, Protocols), DCE, DCOM, Web Services (SOAP, WSDL, UDDI, Composition)
 • Messaging
  • Communication Protocols Rehearsal. Multicast Communication Protocols. Technologies: MQSeries, JMS, DDS.
  • Protocols With Message Ordering. Technologies: GM, MPI.
 • Other
  • Distributed Hashing. Technologies: CAN, Chord, Pastry.
  • Shared Memory. Technologies: JavaSpaces.
 • Components
  • Introduction And Principles. Technologies: EJB, OSGi.
 • Persistence
  • Introduction And Principles. Technologies: Java Persistence.

Zápočet

K udělení zápočtu je potřeba získat 7 bodů za semestr. Body lze získat buď za samostatné vypracování semestrální úlohy nebo za vypracování úloh ze cvičení.

Za každou semestrální úlohu je možné získat 2 – 6 bodů podle obtížnosti. Termín vyřešení úlohy je typicky do konce zkouškového období LS. Konkrétní úlohu a její termín odevzdání je třeba předem domluvit s přednášejícím.

Za každou úlohu ze cvičení je možné získat 2 body. Ze dvou po sobě jdoucích cvičení je vždy větší část prvního věnována vysvětlení zadání úlohy a začátek druhého rekapitulaci a diskusi správných řešení. Každá úloha se zaměřuje na použití jedné konkrétní middleware technologie.

Body z úloh zadaných na cvičení je možné najít ve výsledkové tabulce

Podmínky k získání bodů za úlohy ze cvičení jsou následující:

 • Je třeba být osobně přítomen na cvičení, během kterého se příslušná úloha zadávala. (Bez osobní účasti na cvičení nelze úlohu odevzdat.)
 • Pro získání dvou bodů je třeba úlohu odevzdat nejpozději do termínu odevzdání vyznačeného v harmonogramu úkolů. Řešení se odevzdává mailem na adresu cvičícího. Řešení musí splňovat požadavky zadání (zmíněné na cvičení) a musí být snadno spustitelné.
 • Pokud odevzdané řešení obsahuje drobné nedostatky, lze ho (po opravě) předvést cvičícímu na nejbližším následujícím cvičení a získat jeden bod. Předvedení na cvičení je v tomto případě povinné.
 • Za řešení odevzdané po deadline, ale před nejbližším následujícím cvičením, lze taktéž získat jeden bod. Předvedení na cvičení je v tomto případě povinné.
 • Předvedení poslední úlohy (oprava / odevzdané po deadline) bude řešeno individuálně.

Materiály

K dispozici jsou pracovní poznámky jako HTML a PDF a promítané slides jako HTML a PDF.

Zde jsou slides ze suplované přednášky, která se konala 14. května 2012.

Zde jsou slides ze suplované přednášky, která se konala 19. března 2012 (CORBA).

Logo of Faculty of Mathematics and Physics
 • Phone: +420 951 554 267, +420 951 554 236
 • Email: info<at-sign>d3s.mff.cuni.cz
 •  
 • How to find us?
Modified on 2017-04-24