Pavel Ježek - NPRG035 Jazyk C# a platforma .NET (ZS 2014/2015)

Informace k předmětu nyní najdete na zvláštní stránce - viz http://d3s.mff.cuni.cz/teaching/csharp_dotnet/.

Pavel Ježek - NSWI120 Principy počítačů (ZS 2014/2015)

Informace k předmětu nyní najdete na zvláštní stránce - viz http://d3s.mff.cuni.cz/teaching/principles_of_computers/.Pavel Ježek - NPRG057 Pokročilé programování pro .NET II (LS 2013/2014)

Informace k předmětu nyní najdete na zvláštní stránce - viz http://d3s.mff.cuni.cz/teaching/advanced_dotnet_ii/.

Pavel Ježek - NPRG038 Pokročilé programování pro .NET I (LS 2013/2014)

Informace k předmětu nyní najdete na zvláštní stránce - viz http://d3s.mff.cuni.cz/teaching/advanced_dotnet/.

Pavel Ježek - Ročníkový projekt/Bakalářká práce/Diplomová práce/SW Projekt (2014)

Následující témata jsou vhodná na bakalářskou, případně diplomovou práci (nebojte se napsat e-mail, a po domluvě si o níže uvedených [ale i jiných] tématech přijít popovídat - rád vám sdělím svojí představu, a případně můžeme téma i upravit na míru):

Magic Carpet

(již zaalokováno) Interaktivní merge

(předběžně zaalokováno) Vylepšená podpora pro unit testování v .NETu

(již zaalokováno) Editor disků

(již zaalokováno) Simulátor/vizualizátor PC

(již zaalokováno) Vizualizátor Windows driver/device stacku

Ovladač pro Minix/System V FS pro Windows

Nějaké vhodné rozšíření SharpDevelop

(předběžně zaalokováno) Intuitivní 3D editor

Editor fotorealistických textur