LaTeX hints

Text v rámečku roztaženém na "celou" šířku stránky:

\begin{tabular}{|p{.9\textwidth}|}
\hline
    Libovolný text
\hline
\end{tabular}

Text v rámečku roztaženém na "celou" šířku stránky pro výpisy kódu - neproporcionální písmo (usepackage {fancyvrb}):

\begin{Verbatim}[frame=single]
  text
 ....i na více řádků
\end{Verbatim}
Behavior protocols:

Základní příkaz:

\newcommand{\bp}[3] {
    \begin{figure}[ht]
    \centering
    \begin{tabular}{|l|}
        \hline
        \parbox{.95\textwidth} {
        $\\
        #3
        $
        \medskip
    }\\
    \hline
    \end{tabular}
    \caption{#2}   % tady pozor - caption musi byt PRED label, jinak to nefunguje!!!
    \label{#1}
    \end{figure}
}

Použití:
\bp{roughstruct}{Rough structure of the protocol of the IpAddressManager component.}{
    initialization; \\
    (\\
    \jumpone use\_db1 \\
    \jumpone  + \\
    \jumpone ( \\
    \jumptwo (use\_db1 \; | \; ?start\_using\_db2 \request);\; !start\_using\_db2\$ ; \\
    \jumptwo (use\_db2 \; | \; ?stop\_using\_db2 \request);\; !stop\_using\_db2\$ \\
    \jumpone ) \\
    )
}

Další pomocné příkazy:
Přiřazení:
\newcommand{\assign} {
\ensuremath{<$-- $}
}

Protocol request:
\newcommand{\request} {
\ensuremath{\;\hat{ } \;}
}

Horizontální mezery:
\newcommand{\jumpone}{\hspace*{1em}}
\newcommand{\jumptwo}{\hspace*{2em}}
\newcommand{\jumpthree}{\hspace*{3em}}Červené TODO (usepackage {color}):
\newcommand{\todo}[1]{\textcolor{red}{\textbf{TODO:} #1}}

Text s postraním pruhem např. pro delší citace (\usepackage [outerbars]{changebar}):
\begin{changebar}
libovolný text
\end{changebar}Třetí kapitola z knihy Latex Companion s množstvím užitečných informací (v angličtině):

http://www.awprofessional.com/content/images/0201362996/samplechapter/mittelbachch03.pdfCSLatex (nejen) v cygwinu:
v souboru /usr/share/texmf/web2c/fmtutil.cnf (případně jinde, kde se nachází instalace) je třeba odkomentovat řádek:
#!cslatex    pdfetex        -    -translate-file=cp227.tcx *cslatex.ini
tedy změnit na:
cslatex    pdfetex        -    -translate-file=cp227.tcx *cslatex.ini

a po té spustit skript (z prostředí bashe), který se nachází v /usr/bin:
fmtutil --all

To vygeneruje potřebné fonty pro cslatex a české znaky.
Související chybové výpisy:
kpathsea: Running mktexfmt cslatex.fmt
fmtutil: no info for format `cslatex'.