RNDr. Alena Koubková, CSc.

Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů, MFF UK
Malostranské náměstí 25, Praha 1 (místnost č. 202, 2.patro)

Kontakt koubkova@d3s.mff.cuni.cz.

telefon: +420 221914268

konzultace:  individuálně po předchozí domluvě e-mailem. 

Hlavní činnost: datové struktury, analýza algoritmů, pravděpodobnostní a statistické metody v informatice.

Seznam publikací

 

Výuka v ZS

NTIN018 Pravděpodobnostní analýza algoritmů
Sylabus
Aktuální obsah přednášky a požadavky ke zkoušce
Slidy

ČT 12:20 – 13:50 pracovna S202

NTIN058 Třídění
Sylabus
Aktuální obsah přednášky
SlidyVýuka v LS

NDBI019 Stochastické metody v databázích 

Sylabus
Slidy

ČT 10:40 – 12:10 S201

NTIN033 Experimentální analýza algoritmů
Sylabus
Obsah přednášky a reference