RNDr. Alena Koubková, CSc.

Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů, MFF UK
Malostranské náměstí 25, Praha 1 (místnost č. 202, 2.patro)

Kontakt e-mail: koubkova at d3s.mff.cuni.cz

Kontakt telefon: +420 95155 4268

konzultace:  individuálně po předchozí domluvě e-mailem. 

Hlavní činnost: datové struktury, analýza algoritmů, pravděpodobnostní a statistické metody v informatice.

Seznam publikací

 

Výuka v ZS

 

NTIN018 Pravděpodobnostní analýza algoritmů
Sylabus
Aktuální obsah přednášky a požadavky ke zkoušce
Slidy

PO 14:00 – 15:30 v S301

NTIN058 Třídění
Sylabus
Aktuální obsah přednášky
Slidy 

Výuka v LS

 

NDBI019 Stochastické metody v databázích 

Sylabus
Slidy

ČT 9:00 – 10:30 v S1

NTIN033 Experimentální analýza algoritmů
Sylabus
Obsah přednášky a požadavky ke zkoušce
Slidy

PO 14:00 – 15:30 v S301 přednáška, místo cvičení bude samostatná domácí práce