Objektově orientované systémy (SWI068)

Informace o předmětu a vyučujícím

Čas a místo konání: Přednáška: Po 15:40 S4
Cvičení: Čt 14:00 S1
Zajišťuje: KSI
Rozsah: 2/1 Z+Zk
Vyučující: Prof. Ing. František Plášil, DrSc.
email: plasil at d3s.mff.cuni.cz
Cvičení: Mgr. Petr Hnětynka, Ph.D.
email: hnetynka at d3s.mff.cuni.cz
Syllabus: [česky] [english]

News:

Slides and Documents

  1. 20.2.2006
  2. 27.2.2006
  3. 6.3.2006
  4. 13.3.2006
  5. 20.3.2006
  6. 27.3.2006
  7. 3.4.2006
  8. 10.4.2006
  9. 24.4.2006
  10. 15.5.2006

General Documents


Hodnocení, podmínky udělení zápočtu: