Kryptografie a její použití při zabezpečeném přenosu datových souborů, Bachelor Thesis, Tomas Pop

Institution:Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics, Department of Software Engineering, Prague, Czech Republic.
Thesis supervisors:RNDr. Drahomira Dolezalova-Spoustova
Date:2006

Abstract

Předložená práce se zabývá aplikovanou kryptografií. Cílem práce není v žádném případě studovat algoritmy a protokoly po stránce matematické a statistické, ale je spíše jakýmsi pohledem na kryptografii z pohledu programátora. Případnému čtenáři by měla usnadnit výběr vhodného algoritmu a postupu pro jeho produkt. V příkladu, který je součástí práce je také dána přednost čitelnosti, a srozumitelnosti před ideální implementací z hlediska rychlosti.


Files

kryptografie-a-jeji-aplikace-v-zabezpecenem-prenosu-souboru.pdf[ 570785 B ] [ November 17, 2018, 10:19 pm ]