Cvičení NPRG029 - Ondřej Šerý

Obecné:

Cvičení probíhá v SW1. Organizační informace k předmětu a materiály k přednášce naleznete zde. Pozor: přednáška letos není, jsou jen zkoušky (týká se pouze tohoto předmětu).

Kontakt:

Pokud budete cokoli potřebovat (dotaz, schůzka, něco odevzdat, zapsat, ...) napište mi, prosím, e-mail (s vašimi časovými možnostmi, uděláme průnik) na adresu: ondrej.sery na dsrg.mff.cuni.cz a v předmětu e-mailu uveďte PRG029 (nejlépe "PRG029: vlastní předmět"). Pokud budete mít zvláštní požadavky či problémy, vše se dá po dohodě pořešit, pokud přijdete včas. Najdete mne v místnosti 309 (jde se tam přes 308 a doprava).

Podmínky pro udělení zápočtu:

Úkol 1

Zadání 1. domácího úkolu naleznete zde. Nejzasší termín ÚSPĚŠNÉHO odevzdání je 30.3.2008. Odevzdávat (ukol.c) můžete buď grupíčkem nebo e-mailem (raději). Předem však, prosím, otestujte (ukol.h, main.c) zda vaše řešení funguje.

Úkol 2

Zadání 2. domácího úkolu naleznete zde. Nejzasší termín ÚSPĚŠNÉHO odevzdání je 27.4.2008. Předem však, prosím, otestujte na vzorovém příkladě v zadání zda vaše řešení funguje.

Úkol 3

Zadání 3. domácího úkolu naleznete zde. Nejzasší termín ÚSPĚŠNÉHO odevzdání je 8.6.2008. Odevzdávejte prosím pouze zdrojové soubory, nikoli balík s celým MSVS projektem.
Musí se jednat o vaše vlastní dílo. Žádné kolektivní práce, rešení zkopírované z knihoven, případně od spolužáků (i z jiných skupin) nelze akceptovat. Pokud něčemu sami nerozumíte, spravným postupem je nechat si to vysvětlit od nějakého kolegy/cvičícího/přednášejícího a pak napsat úkol samostatně.