Cvičení:
  Po 15:40, SU2 (Pavel Parízek)
Informace v SISu: NSWI126
Zakončení: Zápočet

Cílem předmětu je ukázat vybrané pokročilejší nástroje, které mohou pomoci řešit složitější problémy při vývoji software a jeho udržování, a také základní principy jejich implementace (včetně technických detailů).

Důležitá sdělení

Předpoklady

Předmět je určen zejména pro studenty prvního ročníku navazujícího magisterského studia, kteří splňují následující požadavky:

Předpokládáme také znalost nástrojů používaných při vývoji software na úrovni předmětu Software Development Tools.

Harmonogram

Datum Téma
18. února 2019 organizační informace
25. února 2019 GitLab CI (d) | CMake (d) | Selenium (k, příklady) | nástroje použité během vývoje Robo-RoboRally (k)
4. března 2019 QEMU (d) | Ansible (d) | swagger (d)
11. března 2019 Language Server Protocol (k) | Docker (k) | Prometheus + Grafana (d, demo)
18. března 2019 cucumber (d) | ConcurrencyVisualizer (k) | správa balíčků ve Pythonu + virtualenv (d)
25. března 2019 perf (k) | AutoMapper (k) | Targetprocess (d) | Markdown (k)
1. dubna 2019 Github - code review a issue tracker (d) | npm (d) | Webpack (d, examples)
8. dubna 2019 Challenge 1
15. dubna 2019 StyleCop (k) | moq (d) | design docs + GUI mocks (k) | JIRA (k) | Jasmine (d)
29. dubna 2019 Mocha (d) | OpenStreetMap (d)
6. května 2019 Kubernetes (d) | SQL developer - Data modeler (d) | Actionaz (k) | webhint (k) | ESlint (k)
13. května 2019 BitBucket (k) | Clang-format (k) | customize your IDE (k) | Jenkins (d) | MEAN stack (k) | Scene Builder (k)
20. května 2019 tutoriál na pokročilé testování (ATDD)

Dokumenty

Formulář pro hodnocení referátů: formular.txt