Semestr: letní 2022/23
Přednáška: Čtvrtek, 15:40, S1 (Martin Děcký)
Stránka v SIS: NSWI161
Zakončení: Zkouška

Předchozí rok: 2020/21

O předmětu

Předmět Pokročilé operační systémy poskytuje formou navazujících přednášek detailní informace o vybraných tematických okruzích, které se týkají architektury a implementace moderních operačních systémů. Podle aktuální situace může být předmět doplněn zvanými přednáškami odborníků z předních softwarových společností věnujících se vývoji operačních systémů.

V letním semestru 2022/2023 se přednášky konají ve čtvrtek od 15:40 do 17:10 v posluchárně S1.

Tento předmět navazuje na předmět Operační systémy ze zimního semestru a v rozumné míře předpokládá pochopení již probraných základů.

Všechny podstatné informace o předmětu budou primárně zveřejňovány na tomto webu. Urgentní změny budou rovněž ohlašovány pomocí e-mailu (na adresy evidované v SISu). V případě technických nebo organizačních dotazů prosím vytvořte issue na fóru na GitLabu. Je také možné přihlásit se k odběru notifikací pro tento repozitář a tak sledovat dotazy položené ostatními.

Pokud máte dotaz nebo připomínku, kterou nechcete probírat veřejně, můžete také kontaktovat přednášejícího Martina Děckého nebo garanta předmětu Petra Tůmu.

Aktuální informace

Témata

Studijní materiály k probraným tématům.

  1. Úvod do předmětu
  2. Programovací jazyky, běhová prostředíí
  3. Paměťová hierarchie, správa paměti
  4. Souborové systémy, ukládání dat
  5. Vlastimil Babka (SUSE): Pokročilá správa paměti v Linuxu

  6. Observabilita, sledování, instrumentace
  7. Komunikace, paralelismus
  8. Carlos Pizano (Google): A tour of the Fuchsia system interface (záznam)

  9. Virtualizace (záznam)

Konzultace

Máte-li zájem o konzultace, prosíme o individuální e-mailovou domluvu s přednášejícím nebo s garantem předmětu. Ideální konzultační časy pro přednášejícího jsou bezprostředně před a po přednášce.

Hodnocení předmětu

Předmět nabízí několik alternativních způsobů zakončení:

Písemná zkouška

V případě potřeby vypsání zkouškového termínu (resp. opravného termínu) prosíme o individuální e-mailovou domluvu s přednášejícím (týká se také možnosti termínu v září).

Písemná zkouška obsahuje 5 až 6 náhodně vybraných otázek z následujícího seznamu. Jak bývá obvyklé, hlavním cílem testových otázek není ověření faktografických znalostí, ale míry porozumění dané problematice. Proto doporučujeme na otázky odpovídat do hloubky i do šířky (včetně vhodného kontextu) a to takovou formou (uspořádání, návaznost, jednoznačnost apod.), aby z odpovědi byla zjevná právě míra porozumění. Je vhodné, aby odpovědi říkaly spíše proč než co.

Doplňková literatura