Semestr: letní 2022/23
Přednáška: Čtvrtek, 15:40, S1 (Martin Děcký)
Stránka v SIS: NSWI161
Zakončení: Zkouška

Předchozí rok: 2020/21

O předmětu

Předmět Pokročilé operační systémy poskytuje formou navazujících přednášek detailní informace o vybraných tematických okruzích, které se týkají architektury a implementace moderních operačních systémů. Podle aktuální situace může být předmět doplněn zvanými přednáškami odborníků z předních softwarových společností věnujících se vývoji operačních systémů.

V letním semestru 2022/2023 se přednášky konají ve čtvrtek od 15:40 do 17:10 v posluchárně S1.

Tento předmět navazuje na předmět Operační systémy ze zimního semestru a v rozumné míře předpokládá pochopení již probraných základů.

Všechny podstatné informace o předmětu budou primárně zveřejňovány na tomto webu. Urgentní změny budou rovněž ohlašovány pomocí e-mailu (na adresy evidované v SISu). V případě technických nebo organizačních dotazů prosím vytvořte issue na fóru na GitLabu. Je také možné přihlásit se k odběru notifikací pro tento repozitář a tak sledovat dotazy položené ostatními.

Pokud máte dotaz nebo připomínku, kterou nechcete probírat veřejně, můžete také kontaktovat přednášejícího Martina Děckého nebo garanta předmětu Petra Tůmu.

Plánovaná témata

V seznamu níže jsou uvedena témata, která plánujeme v průběhu semestru zařadit. Reálný průběh semestru bude však ovlivněn okolnostmi a také případnou nabídkou zvaných přednášek. U již probraných témat budou uvedeny studijní materiály.

 1. Úvod do předmětu (16. 2. 2023)

 2. Programovací jazyky, běhová prostředíí (23. 2. 2023, 2. 3. 2023)

 3. Paměťová hierarchie, správa paměti (9. 3. 2023)

 4. Souborové systémy, ukládání dat

 5. Rozhraní a interakce, kompatibilita, přenositelnost, abstrakce

 6. Ladění, výkonnost, observabilita

 7. Komunikace, síťování, off-loading, distribuované počítání

 8. Architektura, design a konfigurace

 9. Požadavky, validace, certfikace, verifikace

 10. Bezpečnost, spolehlivost

 11. Virtualizace

 12. Správa zdrojů a služeb

 13. Reálný čas

Konzultace

Máte-li zájem o konzultace, prosíme o individuální e-mailovou domluvu s přednášejícím nebo s garantem předmětu. Typické ideální konzultační časy pro přednášejícího jsou bezprostředně před a po přednášce.

Hodnocení předmětu

Předmět nabízí několik alternativních způsobů zakončení:

Doplňková literatura