Spustit prezentaci

Doporučené postupy v programování

Refaktorizace

Lubomír Bulej, David Majda

KDSS MFF UK

Refaktorizace = re + faktorizace

Faktorizace = rozdělení programu na "prvočinitele"

Refaktorizace = změna ve vnitřní struktuře programu s cílem učinit ji více srozumitelnou a snadněji modifikovatelnou, aniž by se změnilo vnější chování (Fowler 1999)

Proč refaktorizovat?

Zlepšení návrhu software

Zvýšení srozumitelnosti software

Refaktoring pomáhá nacházet chyby

Refaktoring umožňuje programovat rychleji

Refaktorizovat či nerefaktorizovat?

Máme v programu ošklivý, ale bezvadně fungující, kus kódu. Zrefaktorizujeme ho?

Otázka Pro Proti
Máme testy? ano ne
Bude kód často upravován? ano ne
Velká cena chyb? ne ano

Refaktorizací musíme získat víc, než vynaložíme.

Některé metodiky vývoje software, jako extrémní programování a programování řízené testy, považují refaktorizaci za samozřejmou součást života kódu. Doporučují refaktorizovat kdykoliv je k tomu příležitost s tím, že veškerý kód je pokryt testy, takže se není třeba příliš obávat zanesení chyb.

Refaktorizace má i psychologický efekt: Programátory většinou potěší, že se jim podařilo z programu dostat pryč kus entropie. A s výsledným čistším kódem se jim lépe pracuje. To má i "manažerské" dopady jako nižší burn-out rate a tedy menší fluktuaci zaměstnanců, což zvyšuje produktivitu. Může být tedy vhodné nechat programátory refaktorizovat i ve chvíli, kdy refaktorizace sama o sobě nic podstatného nepřinese.

Kdy refaktorizovat?

Typické příležitosti

"Code smells"

Kdy refaktorizovat?

Triviální code smells

Příliš dlouhá funkce: > 1–2 obrazovky textu, cca 50 řádků

Příliš velká třída: velké množství atributů, typicky následované duplicitním kódem.

Kdy refaktorizovat?

Code smells

Úpravy různých metod v důsledku změny: typicky pomůže rozdělit třídu tak, aby jeden typ změn ovlivňoval pouze jednu z nových tříd.

Změna vyžadující mnoho úprav ve více třídách: měněné chování je nutné dát dohromady pomocí přesunů metod a atributů.

Paralelní hierarchie: shodné prefixy názvů v obou hierarchiích, většinou pomůže přesun metod a atributů do jedné hierarchie.

Metoda se příliš zajímá o jinou třídu: Bývá signálem k přesunu metody do jiné třídy.

Příkazy switch: Často je lepší využít polymorfismus.

Shluky dat: Skupina atributů používaných současně. Typicky pomůže uzavření do vlastního objektu.

Přílišné používání primitivních typů: Správně bychom si měli definovat vlastní datové typy odpovídající sémantice kódu. Bohužel, zdaleka ne ve všech jazycích je to jednoduše možné. Např. v Javě je jedinou možností, jak definovat vlastní datový typ, vytvořit novou třídu. S tou se pak ale nedá pohodlně pracovat (mj. kvůli absenci přetěžování operátorů). Obecně platí, že prakticky všechny typové systémy v běžné používaných jazycích jsou poměrně slabé a umožňují toho vyjádřit málo.

Pomocné atributy třídy: atributy nastavonány jen někdy v některých metodách. Typicky pomůže zapouzdření takových atributů do samostatné třídy.

Kdy refaktorizovat?

Typické "code smells"

Podtřída se nehlásí k "odkazu" svého předka: Nejspíš je na místě kompozice místo dědičnosti.

Komentáře používané na vysvětlení obtížně pochopitelného kódu: Je-li to možné, je dobré se držet zásady "Don't document bad code – rewrite it" (Kernighan a Plauger, 1978).

Uvedené "code smells" byly převzaty z knih Steva McConnela (Code Complete) a Martina Fowlera (Refactoring). Na jiných místech můžete najít mnohé další, někdy i s návody na to, kterou refaktorizaci použít k nápravě:

Jak refaktorizovat?

Druhy refaktorizací

Rozdělení i všechny seznamy refaktorizací jsou převzaty z knihy Steva McConnella. Stejně jako u "code smells" platí, že výčet není úplný a existují mnohé další.

Refaktorizace na úrovni dat

Typické operace

Použití lokální proměnné místo parametru uvnitř metody: Myslí se tím dodržování zásady "Neměňte vstupní parametry v těle funkce".

Refaktorizace na úrovni dat

Typické operace

V případě zapouzdření kolekce je o zamezení šíření referenci na mutable instance - může nastat problém se synchronizací a neřízenou modifikací. Pokud je za správu kolekce zodpovědná nějaká třída, měla by vracet pouze read-only variantu kolekce a poskytnout metody k modifikaci kolekce.

Refaktorizace na úrovni příkazů

Typické operace

Sloučení duplicitních fragmentů kódu v různých částech podmínky: Máte-li například stejný kus kódu na konci if-větve a else-větve podmínky, měli byste ho přesunout až za podmínku. Samozřejmě můžou nastat i podstatně složitější případy, kdy bude nutná extrakce do metody.

Refaktorizace na úrovni funkcí

Typické operace

Zapouzdření přetypování směrem dolů (downcastingu): Pokud například píšete třídu EmployeeList zapouzdřující seznam objektů typu Employee, měly by jeho metody vracet tento typ, i když třeba nějaká podkladová třída pracuje s obecným Object. Přetypování by mělo být třídou zapouzdřeno.

Refaktorizace implementace tříd

Typické operace

Náhrada virtuálních metod inicializací dat: Pokud se podtřídy neliší kódem, ale jen hodnotou některých svých atributů, stačí v nich tyto atributy nainicializovat a společný kód ponechat v bázové třídě.

Refaktorizace rozhraní tříd

Typické operace

Skrytí delegáta: Představte si, že třída A volá třídu B a pak třídu C. Nebylo by lepší, kdyby volala jen třídu B a ta delegovala na třídu C? Někdy ano, někdy ne – záleží na abstrakci a na tom, kdo by měl být zodpovědný za volání třídy C.

Přidání cizí funkce: Někdy byste potřebovali přidat k nějaké třídě novou metodu, ale nemůžete to z nějakého důvodu udělat. V tom případě musíte metodu přidat do jiné třídy, kde bude "cizí".

Přidání rozšiřující třídy: V předchozím případě (cizí funkce) se můžete rozhodnout vytvořit pro nově přidané metody novou třídu – rozšiřující třídu. Lze použít jak dědičnost (rozšiřující třída bude potomkem rozšiřované třídy), tak kompozici (rozšiřující třída bude obsahovat instanci rozšiřované třídy).

Refaktorizace rozhraní tříd

Typické operace

Zapouzdření nepoužívaných metod: Když zjistíte, že používáte jen omezenou část veřejného rozhraní třídy, může být vhodné vytvořit novou třídu, která má veřejnou jen tuto část, a používat ji místo třídy původní. Je důležité, aby i tato nová třída měla jasně definovanou abstrakci, tj. nebyla to náhodná sada metod.

Příklad: refaktorizace rozhraní

Thread-local proměnné

public class ThreadLocal {
 private ThreadLocal () { /* non-instantiable */ }

 // Sets current thread's value for named variable.
 public static void set (String key, Object value);

 // Returns current thread's value for named variable.
 public static void get (String key);
}

Příklad: refaktorizace rozhraní

Thread-local proměnné

public class ThreadLocal {
 private ThreadLocal () { /* non-instantiable */ }

 // Sets current thread's value for named variable.
 public static void set (String key, Object value);

 // Returns current thread's value for named variable.
 public static void get (String key);
}

Co je na rozhraní špatného?

Příklad je převzat z přednášky Joshuy Blocha.

Příklad: refaktorizace rozhraní

Thread-local proměnné

public class ThreadLocal {
 private ThreadLocal () { /* non-instantiable */ }

 public static class Key { Key() { } };

 // Generates unique, unforgeable key
 public static Key getKey () { return new Key (); }

 public static void set (Key key, Object value);
 public static void get (Key key);
}

Příklad: refaktorizace rozhraní

Thread-local proměnné

public class ThreadLocal {
 private ThreadLocal () { /* non-instantiable */ }

 public static class Key { Key() { } };

 // Generates unique, unforgeable key
 public static Key getKey () { return new Key (); }

 public static void set (Key key, Object value);
 public static void get (Key key);
}

Funguje, ale vyžaduje boilerplate kód

static ThreadLocal.Key serialNumberKey = ThreadLocal.getKey ();
ThreadLocal.set (serialNumberKey, nextSerialNumber ());
System.out.println (ThreadLocal.get (serialNumberKey));

Příklad: refaktorizace rozhraní

Thread-local proměnné

public class ThreadLocal {
 public ThreadLocal () { }

 public void set (Object value);
 public void get ();
}

Příklad: refaktorizace rozhraní

Thread-local proměnné

public class ThreadLocal {
 public ThreadLocal () { }

 public void set (Object value);
 public void get ();
}

Rozhraní "naruby" – thread-local proměnná je klíčem

static ThreadLocal serialNumber = new ThreadLocal ();
serialNumber.set (nextSerialNumber ());
System.out.println (serialNumber.get ());

Globální refaktorizace

Typické operace

Vytvoření jednoznačného zdroje pro data, která nemáte pod kontrolou: Některá data mohou být například skrytá v třídách GUI. Spodní vrstvy programu by neměly o existenci GUI nic vědět, je tedy lepší vytvořit nějakého prostředníka, který jim data bude zprostředkovávat.

Pomoc nástrojů

Refaktorizace = změna struktury ⇒ vyžadována její znalost

Automatické nástroje

Méně automatické nástroje

Tvorba refaktorizačních nástrojů pro statické jazyky je jednodušší, jelikož je v compile-time známo mnohem víc informací o struktuře kódu, než u dynamických jazyků. V dynamických jazycích si místo refaktorizačních nástrojů typicky musíme vystačit s tradičními Unixovými nástroji a skriptováním.

Ale i pokud pracujeme se statickým jazykem, zdaleka ještě nemáme vyhráno – například u C++ a C# se plete do cesty podmíněná kompilace, která tvorbu nástrojů také komplikuje. Je to pravděpodobně jeden z důvodů, proč jsou dnes asi nejdál refaktorizační nástroje pro Javu, která podobné vlastnosti nemá.

Příklad: půjčovna filmů

Primární funkce

 • přehled výpůjček a poplatků
  pro zákazníka půjčovny

Další požadavky

 • různé kategorie filmů
  • běžné, novinky, dětské, ...
  • cena výpůjčky závisí na typu filmu
 • věrnostní program
  • "frequent renter" body
  • počet bodů závisí na typu filmu

Vstup

 • zákazník
 • vypůjčené filmy
 • doba trvání výpůjčky

Výstup

 • vyúčtování v textové podobě
  • seznam výpůjček (typ,
   poplatek, věrnostní body)
  • celkové součty

Příklad: půjčovna filmů

Krok 1: Výchozí stav

Příklad: půjčovna filmů

Movie

class Movie {
  static final int REGULAR = 0;
  static final int NEW_RELEASE = 1;
  static final int CHILDRENS = 2;

  private String __title;
  private int __priceCode;

  Movie (final String title, final int priceCode) {
    __title = title;
    __priceCode = priceCode;
  }

  int getPriceCode () {
    return __priceCode;
  }

  void setPriceCode (final int priceCode) {
    __priceCode = priceCode;
  }

  String getTitle () {
    return __title;
  }
}

Rental

class Rental {
  private Movie __movie;
  private int __daysRented;

  Rental (final Movie movie, final int daysRented) {
    __movie = movie;
    __daysRented = daysRented;
  }

  int getDaysRented () {
    return __daysRented;
  }

  Movie getMovie () {
    return __movie;
  }
}

Příklad: půjčovna filmů

Customer

class Customer {
 private String __name;
 private List __rentals = new ArrayList ();

 Customer (final String name) {
  __name = name;
 }

 String getName () {
  return __name;
 }

 void addRental (final Rental rental) {
  __rentals.add (rental);
 }

 String statement () {
  double amountTotal = 0;
  int frequentRenterPoints = 0;

  String result = "Rental Record for "+ getName () + "\n";
  for (final Rental rental : __rentals) {
   double rentalAmount = 0;

   // determine amount for each rental
   switch (rental.getMovie ().getPriceCode ()) {
   case Movie.REGULAR:
    rentalAmount += 2;
    if (rental.getDaysRented () > 2) {
     rentalAmount += (rental.getDaysRented () - 2) * 1.5;
    }
    break;

   case Movie.NEW_RELEASE:
    rentalAmount += rental.getDaysRented () * 3;
    break;

   case Movie.CHILDRENS:
    rentalAmount += 1.5;
    if (rental.getDaysRented () > 3) {
     rentalAmount += (rental.getDaysRented () - 3) * 1.5;
    }
    break;
   }
   // add frequent renter points
   frequentRenterPoints++;

   // add bonus for a two day new release rental
   if (
    (rental.getMovie ().getPriceCode () == Movie.NEW_RELEASE) &&
    (rental.getDaysRented () > 1)
   ) {
    frequentRenterPoints++;
   }

   // show figures for this rental
   result += "\t"+ rental.getMovie ().getTitle () +"\t"+ rentalAmount +"\n";
   amountTotal += rentalAmount;
  }

  // add footer lines
  result += "Amount owed is "+ amountTotal +"\n";
  result += "You earned "+ frequentRenterPoints +" frequent renter points\n";

  return result;
 }
}

Příklad: půjčovna filmů

Chování metody Customer.statement()

Příklad: půjčovna filmů

Požadované změny

Příklad: půjčovna filmů

Požadované změny

Příklad: půjčovna filmů

Požadované změny

Příklad: půjčovna filmů

Požadované změny

Přístup "if it ain't broke, don't fix it" nepomáhá

Příklad: půjčovna filmů

Krok 2: Rozdělení metody statement()


Customer

String statement () {
  double amountTotal = 0;
  int frequentRenterPoints = 0;

  String result = "Rental Record for "+ getName () + "\n";
  for (final Rental rental : __rentals) {
    final double rentalAmount = __amountFor (rental);

    // add frequent renter points
    frequentRenterPoints++;

    // add bonus for a two day new release rental
    if (
      (rental.getMovie ().getPriceCode () == Movie.NEW_RELEASE) &&
      (rental.getDaysRented () > 1)
    ) {
      frequentRenterPoints++;
    }

    // show figures for this rental
    result += "\t"+ rental.getMovie ().getTitle () +"\t"+
      rentalAmount +"\n";
    amountTotal += rentalAmount;
  }

  // add footer lines
  result += "Amount owed is "+ amountTotal +"\n";
  result += "You earned "+ frequentRenterPoints +
    " frequent renter points\n";

  return result;
}
private double __amountFor (final Rental rental) {
  double amount = 0;

  // determine amount for each rental
  switch (rental.getMovie ().getPriceCode ()) {
  case Movie.REGULAR:
    amount += 2;
    if (rental.getDaysRented () > 2) {
      amount += (rental.getDaysRented () - 2) * 1.5;
    }
    break;

  case Movie.NEW_RELEASE:
    amount += rental.getDaysRented () * 3;
    break;

  case Movie.CHILDRENS:
    amount += 1.5;
    if (rental.getDaysRented () > 3) {
      amount += (rental.getDaysRented () - 3) * 1.5;
    }
    break;
  }

  return amount;
}

Příklad: půjčovna filmů

Krok 3: Přesun Customer.__amountFor () do Rental.getCharge ()

Příklad: půjčovna filmů

Rental

class Rental {
  private Movie __movie;
  private int __daysRented;

  Rental (final Movie movie, final int daysRented) {
    __movie = movie;
    __daysRented = daysRented;
  }

  int getDaysRented () {
    return __daysRented;
  }

  Movie getMovie () {
    return __movie;
  }

  double getCharge () {
    double result = 0;

    // determine amount for each rental
    switch (getMovie ().getPriceCode ()) {
    case Movie.REGULAR:
      result += 2;
      if (getDaysRented () > 2) {
        result += (getDaysRented () - 2) * 1.5;
      }
      break;

    case Movie.NEW_RELEASE:
      result += getDaysRented () * 3;
      break;

    case Movie.CHILDRENS:
      result += 1.5;
      if (getDaysRented () > 3) {
        result += (getDaysRented () - 3) * 1.5;
      }
      break;
    }

    return result;
  }
}

Customer

String statement () {
  double amountTotal = 0;
  int frequentRenterPoints = 0;

  String result = "Rental Record for "+ getName () + "\n";
  for (final Rental rental : __rentals) {
    final double rentalAmount = rental.getCharge ();

    // add frequent renter points
    frequentRenterPoints++;

    // add bonus for a two day new release rental
    if (
      (rental.getMovie ().getPriceCode () == Movie.NEW_RELEASE) &&
      (rental.getDaysRented () > 1)
    ) {
      frequentRenterPoints++;
    }

    // show figures for this rental
    result += "\t"+ rental.getMovie ().getTitle () +"\t"+ rentalAmount +"\n";
    amountTotal += rentalAmount;
  }

  // add footer lines
  result += "Amount owed is "+ amountTotal +"\n";
  result += "You earned "+ frequentRenterPoints +" frequent renter points\n";

  return result;
}

Příklad: půjčovna filmů

Chování metody Customer.statement ()

Příklad: půjčovna filmů

Krok 4: Náhrada pomocné proměnné dotazem


Customer

String statement () {
  double amountTotal = 0;
  int frequentRenterPoints = 0;

  String result = "Rental Record for "+ getName () + "\n";
  for (final Rental rental : __rentals) {
    // add frequent renter points
    frequentRenterPoints++;

    // add bonus for a two day new release rental
    if (
      (rental.getMovie ().getPriceCode () == Movie.NEW_RELEASE) &&
      (rental.getDaysRented () > 1)
    ) {
      frequentRenterPoints++;
    }

    // show figures for this rental
    result += "\t"+ rental.getMovie ().getTitle () +"\t"+ rental.getCharge () +"\n";
    amountTotal += rental.getCharge ();
  }

  // add footer lines
  result += "Amount owed is "+ amountTotal +"\n";
  result += "You earned "+ frequentRenterPoints +" frequent renter points\n";

  return result;
}

Příklad: půjčovna filmů

Krok 5: Extrakce getFrequentRenterPoints () a přesun do třídy Rental

Customer

String statement () {
 double amountTotal = 0;
 int frequentRenterPoints = 0;

 String result = "Rental Record for "+ getName () +"\n";
 for (final Rental rental : __rentals) {
  frequentRenterPoints += rental.getFrequentRenterPoints ();

  // show figures for this rental
  result += "\t"+ rental.getMovie ().getTitle () +"\t"+ rental.getCharge () +"\n";
  amountTotal += rental.getCharge ();
 }

 // add footer lines
 result += "Amount owed is "+ amountTotal +"\n";
 result += "You earned "+ frequentRenterPoints + " frequent renter points\n";

 return result;
}

Rental

int getFrequentRenterPoints () {
 // add bonus for a two day new release rental
 if (
  (getMovie ().getPriceCode () == Movie.NEW_RELEASE) &&
  (getDaysRented () > 1)
 ) {
  return 2;
 } else {
  return 1;
 }
}

Příklad: půjčovna filmů

Chování metody Customer.statement ()

Příklad: půjčovna filmů

Krok 6: Náhrada pomocných proměnných

Příklad: půjčovna filmů

Customer

String statement () {
  String result = "Rental Record for "+ getName () + "\n";
  for (final Rental rental : __rentals) {
    // show figures for this rental
    result += "\t"+ rental.getMovie ().getTitle () +"\t"+ rental.getCharge () +"\n";
  }

  // add footer lines
  result += "Amount owed is "+ __getTotalCharge () +"\n";
  result += "You earned "+ __getTotalFrequentRenterPoints () + " frequent renter points\n";

  return result;
}
private double __getTotalCharge () {
  double result = 0;
  for (final Rental rental : __rentals) {
    result += rental.getCharge ();
  }

  return result;
}

private int __getTotalFrequentRenterPoints () {
  int result = 0;
  for (final Rental rental : __rentals) {
    result += rental.getFrequentRenterPoints ();
  }

  return result;
}

Příklad: půjčovna filmů

Chování metody Customer.statement ()

Příklad: půjčovna filmů

Krok 7: Přidání metody htmlStatement ()

Customer

  String htmlstatement () {
    String result = "<h1>Rental Record for <em>"+ getName () + "</em></h1><p>\n";
    for (final Rental rental : __rentals) {
      // show figures for this rental
      result += rental.getMovie ().getTitle () +": "+ rental.getCharge () +"<br/>\n";
    }

    // add footer lines
    result += "<p>you owe <em>"+ __getTotalCharge () +"</em><p>\n";
    result += "On this rental you earned <em>"+
      __getTotalFrequentRenterPoints ()+"</em> frequent renter points<p>\n";

    return result;
  }

Příklad: půjčovna filmů

Krok 8: Přesun Rental.getCharge () do třídy Movie

Rental

double getCharge () {
  return __movie.getCharge (__daysRented);
}

Movie

double getCharge (final int daysRented) {
  double result = 0;

  // determine amount for each rental
  switch (getPriceCode ()) {
  case Movie.REGULAR:
    result += 2;
    if (daysRented > 2) {
      result += (daysRented - 2) * 1.5;
    }
    break;

  case Movie.NEW_RELEASE:
    result += daysRented * 3;
    break;

  case Movie.CHILDRENS:
    result += 1.5;
    if (daysRented > 3) {
      result += (daysRented - 3) * 1.5;
    }
    break;
  }

  return result;
}

Příklad: půjčovna filmů

Krok 9: Přesun Rental.getFrequentRenterPoints() do třídy Movie

Rental

int getFrequentRenterPoints () {
  return __movie.getFrequentRenterPoints (__daysRented);
}

Movie

int getFrequentRenterPoints (final int daysRented) {
  // add bonus for a two day new release rental
  if ((getPriceCode () == Movie.NEW_RELEASE) && (daysRented > 1)) {
    return 2;
  } else {
    return 1;
  }
}

Příklad: půjčovna filmů

Krok 10: Ostranění podmíněné logiky

Problém: kategorie filmu se může měnit

Příklad: půjčovna filmů

Krok 10: Ostranění podmíněné logiky (state/strategy pattern)

Price

abstract class Price {
  abstract int getPriceCode ();
}

RegularPrice

class RegularPrice extends Price {
  @Override
  int getPriceCode () {
    return Movie.REGULAR;
  }
}

NewReleasePrice

class NewReleasePrice extends Price {
  @Override
  int getPriceCode () {
    return Movie.NEW_RELEASE;
  }
}

ChildrensPrice

class ChildrensPrice extends Price {
  @Override
  int getPriceCode () {
    return Movie.CHILDRENS;
  }
}

Příklad: půjčovna filmů

Movie

abstract class Movie {
  private Price __price;

  Movie (final String title, final int priceCode) {
    __title = title;
    setPriceCode (priceCode);
  }

  void setPriceCode (final int priceCode) {
    switch (priceCode) {
    case REGULAR:
      __price = new RegularPrice ();
      break;

    case NEW_RELEASE:
      __price = new NewReleasePrice ();
      break;

    case CHILDRENS:
      __price = new ChildrensPrice ();
      break;

    default:
      throw new IllegalArgumentException ("invalid price code" + priceCode);
    }
  }
}

Příklad: půjčovna filmů

Krok 11: Přesun Movie.getCharge () do třídy Price


Movie

double getCharge (final int daysRented) {
  return __price.getCharge (daysRented);
}

Price

abstract class Price {
  double getCharge (final int daysRented) {
    double result = 0;

    // determine amount for each rental
    switch (getPriceCode ()) {
    case Movie.REGULAR:
      result += 2;
      if (daysRented > 2) {
        result += (daysRented - 2) * 1.5;
      }
      break;

    case Movie.NEW_RELEASE:
      result += daysRented * 3;
      break;

    case Movie.CHILDRENS:
      result += 1.5;
      if (daysRented > 3) {
        result += (daysRented - 3) * 1.5;
      }
      break;
    }

    return result;
  }
}

Příklad: půjčovna filmů

Krok 12: Náhrada podmíněného kódu getCharge( ) polymorfizmem


Price

abstract class Price {
  abstract int getPriceCode ();
  abstract double getCharge (final int daysRented);
}

ChildrensPrice

class ChildrensPrice extends Price {
  @Override
  int getPriceCode () {
    return Movie.CHILDRENS;
  }

  @Override
  double getCharge (final int daysRented) {
    double result = 1.5;
    if (daysRented > 3) {
      result += (daysRented - 3) * 1.5;
    }

    return result;
  }
}

RegularPrice

class RegularPrice extends Price {
  @Override
  int getPriceCode () {
    return Movie.REGULAR;
  }

  @Override
  double getCharge (final int daysRented) {
    double result = 2;
    if (daysRented > 2) {
      result += (daysRented - 2) * 1.5;
    }

    return result;
  }
}

NewReleasePrice

class NewReleasePrice extends Price {
  @Override
  int getPriceCode () {
    return Movie.NEW_RELEASE;
  }

  @Override
  double getCharge (final int daysRented) {
    return daysRented * 3;
  }
}

Příklad: půjčovna filmů

Krok 13: Přesun a převod Movie.getFrequentRenterPoints()

Příklad: půjčovna filmů

Movie

int getFrequentRenterPoints (final int daysRented) {
  return __price.getFrequentRenterPoints (daysRented);
}

Price

abstract class Price {
  abstract int getPriceCode ();
  abstract double getCharge (final int daysRented);

  int getFrequentRenterPoints (int daysRented) {
    return 1;
  }
}

NewReleasePrice

class NewReleasePrice extends Price {
  @Override
  int getPriceCode () {
    return Movie.NEW_RELEASE;
  }

  @Override
  double getCharge (final int daysRented) {
    return daysRented * 3;
  }

  @Override
  int getFrequentRenterPoints (int daysRented) {
    // add bonus for a two day new release rental
    return (daysRented > 1) ? 2 : 1;
  }
}

Příklad: půjčovna filmů

Chování metody Customer.statement()

Příklad: půjčovna filmů

Krok 14: Odstranění duplicity v generování výpisu

Krok 14: zavedení třídy Statement

Příklad: půjčovna filmů

TextStatement

class TextStatement extends Statement {
  @Override
  String value (final Customer customer) {
    String result = "Rental Record for "+ customer.getName () + "\n";
    for (final Rental rental : customer.getRentals ()) {
      // show figures for this rental
      result += "\t"+ rental.getMovie ().getTitle () +"\t"+ rental.getCharge () +"\n";
    }

    // add footer lines
    result += "Amount owed is "+ customer.getTotalCharge () +"\n";
    result += "You earned "+ customer.getTotalFrequentRenterPoints ()+" frequent renter points\n";
    return result;
  }
}

HtmlStatement

class HtmlStatement extends Statement {
  @Override
  String value (final Customer customer) {
    String result = "<h1>Rental Record for <em>"+ customer.getName () + "</em></h1><p>\n";
    for (final Rental rental : customer.getRentals ()) {
      // show figures for this rental
      result += rental.getMovie ().getTitle () +": "+ rental.getCharge () +"<br/>\n";
    }

    // add footer lines
    result += "<p>you owe <em>"+ customer.getTotalCharge () +"</em><p>\n";
    result += "On this rental you earned <em>"+
      customer.getTotalFrequentRenterPoints ()+"</em> frequent renter points<p>\n";
    return result;
  }
}

Příklad: půjčovna filmů

Statement

abstract class Statement {
  abstract String value (final Customer customer);
}

Customer

class Customer {
  String statement () {
    return new TextStatement ().value (this);
  }

  String htmlStatement () {
    return new HtmlStatement ().value (this);
  }
}

Příklad: půjčovna filmů

Krok 15: Zavedení template metody

Příklad: půjčovna filmů

Statement

abstract class Statement {
  String value (final Customer customer) {
    String result = headerString (customer);
    for (final Rental rental : customer.getRentals ()) {
      // show figures for this rental
      result += eachRentalString (rental);
    }

    // add footer lines
    result += footerString (customer);

    return result;
  }

  protected abstract String headerString (Customer customer);
  protected abstract String eachRentalString (Rental rental);
  protected abstract String footerString (Customer customer);
}

Příklad: půjčovna filmů

TextStatement

class TextStatement extends Statement {
  @Override
  String headerString (final Customer customer) {
    return "Rental Record for "+ customer.getName () + "\n";
  }

  @Override
  String eachRentalString (final Rental rental) {
    return "\t"+ rental.getMovie ().getTitle () +"\t"+ rental.getCharge () +"\n";
  }

  @Override
  String footerString (final Customer customer) {
    return
      "Amount owed is "+ customer.getTotalCharge () +"\n" +
      "You earned "+ customer.getTotalFrequentRenterPoints ()+" frequent renter points\n";
  }
}

HtmlStatement

class HtmlStatement extends Statement {
  @Override
  String headerString (final Customer customer) {
    return "<h1>Rental Record for <em>"+ customer.getName () + "</em></h1><p>\n";
  }

  @Override
  String eachRentalString (final Rental rental) {
    return rental.getMovie ().getTitle () +": "+ rental.getCharge () +"<br/>\n";
  }

  @Override
  String footerString (final Customer customer) {
    return
      "<p>You owe <em>"+ customer.getTotalCharge () +"</em>\n" +
      "<p>On this rental you earned <em>"+ customer.getTotalFrequentRenterPoints () +
      "</em> frequent renter points<p>\n";
  }
}