Rozhodovací procedury a verifikace – NAIL094

Výuka: Letní semestr 2017/2018
Přednáška: Pondělí 9:00 S11
Cvičení: Pondělí 14:00 S6
Garantováno: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky
Zakončení: Zkouška + Zápočet
Přednášející: Martin Blicha (KDSS)
e-mail: martin.blicha<at-sign>d3s.mff.cuni.cz
Informace v SIS: NAIL094

Aktuality

 • Cvičení zůstává v pondělí 14:00.
 • Po prvním cvičení zůstaly nevyřešeny úkoly číslo 5 a 6. Tyto úkoly můžete odevzdávat do 4.3. 23:59 a získat za ně příslušný počet bodů.
 • Byl zadán první úkol. Deadline: 11.3. 23:59
 • Po druhém cvičení zůstaly nevyřešeny úkoly číslo 2 a 5. Tyto úkoly můžete odevzdávat do 11.3. 23:59 a získat za ně příslušný počet bodů.
 • Byl zadán druhý úkol. Deadline: 8.4. 23:59
 • Můžete odevzdávat úkoly číslo 3, 4 a 5 ze čtvrtého cvičení a úkol 3 ze třetího cvičení (kdo neviděl důkaz na cvičení). Deadline: 1.4. 23:59
 • Můžete odevzdávat úkol číslo 3 z pátého cvičení. Deadline: 8.4. 23:59
 • Byly zadány zbývající úkoly 3,4 a 5. Jde o rozšíření základního DPLL algoritmu, očekává se, že na konci bude mít solver, který obsahuje všechna rozšíření. Deadline: 20.5. 23:59
 • Aktuální stav bodů zde. V případě nesrovnalostí nebo nejasností mě kontaktujte.

Přednášky

DatumNázev přednáškySoubory
26.2.2018 Úvod, základní pojmy, normální formy, Tseitinovo kódování Lecture01.pdf
5.3.2018 DPLL, CDCL Lecture02.pdf
12.3.2018 dokončení DPLL frameworku, lokální SAT řešiče Lecture03.pdf
19.3.2018 Binary decision diagrams, Quantified boolean formulas Lecture04.pdf
26.3.2018 Satisfiability modulo theories (SMT) Lecture05.pdf
9.4.2018 Logika s rovností a neinterpretovanými funkcemi Lecture06.pdf
16.4.2018 Lineární aritmetika Lecture07.pdf
23.4.2018 Aritmetika bitových polí (bit-vectors) Lecture08.pdf
30.4.2018 Analýza programů Lecture09.pdf
7.5.2018 Teorie polí a ukazatelů Lecture10.pdf
14.5.2018 Kombinace teorií Lecture11.pdf
21.5.2018 Interpolanty ve verifikaci Lecture12.pdf

Cvičení

DatumNázev přednáškySoubory
26.2.2018 Kódování problémů do SATu, Tseitinovo kódování Seminar01.pdf
5.3.2018 Výroková splinitelnost Seminar02.pdf
12.3.2018 Preprocessing a lokální prohledávání Seminar03.pdf
19.3.2018 BDD, QBF Seminar04.pdf
26.3.2018 Satisfiability modulo theories (SMT) Seminar05.pdf
16.4.2018 Logika s rovností a neinterpretovanými funkcemi, algoritmus obecní simplex pro lineární aritmetiku Seminar06.pdf
23.4.2018 Aritmetika bitových polí Seminar07.pdf
30.4.2018 Analýza programů Seminar08.pdf
7.5.2018 Teorie polí a ukazatelů Seminar09.pdf
14.5.2018 Kombinace teorií Seminar10.pdf
21.5.2018 Interpolanty ve verifikaci Seminar11.pdf

Zápočet

Na zápočet je potřeba získat 35 bodů. Body se získávají především za programovací úkoly a také za úkoly zadávané na cvičeních.
Aktuální stav bodů zde.

Programovací úkoly

V průběhu semestru se budou postupně programovat základní algoritmy v moderních SAT solverech.

Kromě těchto základních úkolů bude možné implementovat některé další algoritmy, které budou zveřejněny později.

Anotace

Přednáška o logických teoriích a procedurách rozhodujících splnitelnost v těchto teoriích s důrazem na aplikaci při verifikaci programů. Konstrukce efektivního SAT řešiče (DPLL, conflict-directed clause learning), lokální algoritmy splnitelnosti (WalkSAT, survey propagation), rozhodování v logice s rovností, s neinterpretovanými funkcemi a ukazateli, rozhodování ve výrokové logice s kvantifikátory (QBF), kombinování logických teorií, SAT-modulo řešiče.

Sylabus

 • Úvod, motivace, základní pojmy. Normální formy formulí: CNF, DNF, NNF
 • Problém splnitelnosti výrokové formule - SAT. Efektivní metody v moderních SAT řešičích. Lokální algoritmy splnitelnosti.
 • Reprezentace booleovských funkcí pomocí BDD. Rozhodování ve výrokové logice s kvantifikátory: QBF
 • Satisfiability modulo theory - SMT
 • Rozhodovací procedury pro teorie prvořádové logiky: logika s rovností, teorie rovnosti a neinterpretovaných funkcí, teorie lineární aritmetiky, teorie polí a ukazatelů, teorie bitových polí.
 • Kombinace logických teorií.

Literatura

 • Daniel Kroening, Ofer Strichman: Decision Procedures: An Algorithmic Point of View. Springer, 2008.
 • Aaron R. Bradley, Zohar Manna: The Calculus of Computation: Decision Procedures with Applications to Verification. Springer, 2007.
 • Christel Baier, Joost-Pieter Katoen: Principles of Model Checking. The MIT Press, 2008.
 • Edmund M. Clarke Jr., Orna Grumberg, Doron A. Peled: Model Checking. The MIT Press, 1999.
 • Armin Biere, Marijn Heule, Hans van Maaren, Toby Walsh: Handbook of Satisfiability, IOS Press, 2009.
Modified on 2018-05-20