Basic Information

A survey on sorting algorithms and their analysis. Sequential and parallel sorting algorithms, internal and external sorting.

Time and Location Mon 15:40 - 17:10 in S301
Winter Term 2/0 Zk
Information in SIS: NTIN058

Syllabus

Interní třídění

Algoritmy založené na porovnávání prvků

Dolní odhad složitosti obecně - rozhodovací stromy

Přímé metody:
 • třídění vkládáním - Insertionsort (složitost v nejhorším případě a očekávaná složitost, Binární Insertionsort)
 • třídění výběrem - Selectionsort (složitost v nejhorším a průměrném případě, modifikace algoritmu vedoucí k lepší složitosti)
 • třídění výmenou - Bubblesort (složitost, adaptace na předtříděné posloupnosti, Shakersort)
Vylepšení přímých metod:
 • Shellsort (Shellova, Hibbardova a Prattova varianta - výpočet složitosti v nejhorším případě, Sedgewickova varianta, rovnoměrné a nerovnoměrné varianty, problémy s očekávanou složitostí, experimentální výsledky)
Optimální algoritmy (alespoň v průměrném případě):
 • třídění haldou - Heapsort (definice binární haldy, haldové operace, způsoby budování haldy a jejich složitost, klasický Williamsův a Floydův Heapsort, Bottom-up Heapsort, Heapsort s rekurzí - odvození složitosti, okrajově: Heapsort na víceregulárních haldách, Weak-Heapsort, Quick-Heapsort)
 • třídění sléváním - Mergesort (přímý Mergesort, metoda Divide et impera - výpočet složitosti pomocí rekurentního vztahu, přirozený Mergesort, mergování posloupností nestejných délek - slučovací strom a binární mergování, mergování na místě)
 • třídění rozdělováním - Quicksort (deterministický Hoareův Quicksort - výpočet složitosti v nejhorším a průměrném případě, volba dělicího prvku - výpočet mediánu, randomizovaný Quicksort, dotřiďování zbytkových polí, Quicksort bez zásobníku)

Algoritmy, které nepoužívají porovnávání, a hybridní algoritmy

 • Časová a prostorová složitost obecně
 • přihrádkové třídění - Bucketsort a Radixsort, Bucketsort na místě
 • Hybridsort - výpočet složitosti v nejhorším a průměrném případě
 • okrajově: metoda Distributive partitioning, Linear Probing Sort

Externí třídění

Míry složistosti externích algoritmů a odhad složitosti externího třídění obecně

Třídění na páskách

 • přímý a přirozený Mergesort bez využití interní paměti, dvoufázové a jednofázové megrování (vyvážené)
 • Mergesort s využitím interní paměti: vytvoření běhů - metoda Replacement selection, vícecestné a vícefázové mergování (nevyvážené - optimální rozělení běhů na pásky)
 • přihrádkové třídění na páskách, Quicksort na dvou páskách

Třídění na discích

externí Bubblesort, Mergesort, Quicksort (Exquisit) a Heapsort

Paralelní třídění

 • Modely paraleních výpočtů - paralelní počítač a distribuovaný výpočetní systém, modely SIMD a MIMD, modely speciální a víceúčelové, paralení RAM s režimem EREW, CREW a CRCW, sítě s různými způsoby propojení procesorů
 • Míry složitosti paraleních algoritmů - počet procesorů, paralení čas, cena
 • Dolní odhad složitosti pro paralení třídění

Třídicí sítě

Batcherovy třídicí sítě na principu Mergesortu a bitonické třídění - konstrukce, důkaz korektnosti, odvození hloubky a počtu komparátorů

Víceúčelové sítě

 • Model SIMD s lineárně propojenými procesory: Odd-even Transposition Sort a Merge-splitting Sort - výpočet paraleního času a ceny
 • Mergesort na rouře - výpočet paralelního času a ceny
 • Model SIMD se stromovou strukturou: třídění extrakcí minima, Bucketsorting and Merging, Median-splitting Sort - výpočet paralelního času a ceny

Model SIMD se sdílenou pamětí - paralelní RAM

 • čtení ze sdílené paměti v režimu EREW - Broadcast, paralelní výpočet k-tého nejmenšího prvku - Parallelselect, paralelní varianta Quicksortu - Sharesort
 • výpočet paralelního času a ceny při omezeném počtu procesorů

Asynchronní třídění

algoritmus Ennumeration Sort

Slides

Interní třídění:

Externí třídění:

Paralelní třídění:

Literatura

Logo of Faculty of Mathematics and Physics
 • Phone: +420 951 554 267, +420 951 554 236
 • Email: info<at-sign>d3s.mff.cuni.cz
 •  
 • How to find us?
Modified on 2016-03-01