Administrace Unixu (NSWI106)

Cvičení pro předmět Administrace Unixu. Pondělí 14:00, místnost SU2 na Malé straně.
kontakt: lukas.marek[zavinac]dsrg.mff.cuni.cz, do subjectu pište "[NSWI106] ..." nebo osobně na MS dveře číslo 205

Osnova cvičení

Cvičení probíhá dle poznámek kolegy Novotného. Drobné rozdíly v konfiguraci budou sdělovány na cvičeních.

Podmínky pro zápočet

Zápočet je možné získat dvěma způsoby:

Větší samostatná úloha

Ti co si myslí, že danou problematiku už ovládají (nechtějí chodit na cvičení, nestíhají práci na cvičení, ...), si mohou zvolit vypracování zápočtové úlohy. Stačí poslat návrh zápočtové úlohy na můj e-mail (kdykoli v semestru).

Příklad zápočtové úlohy: TODO

Zápočtovou úlohu je nutné nakonfigurovat ve virtuálním prostředí. Vyžadována je rovněž dokumentace nakonfigurovaného prostředí (jaký stroj poskytuje jaké služby, mapa virtuálního prostředí, ...). Součástí dokumentace budou všechny pozměněné konfigurační soubory všech strojů.

Deadline na odevzdání úlohy je 15.1.2010

Práce na cvičení a domácí úlohy

Ostatní mohou získat body za práci během semestru. Cílem je, aby na konci semestru měl každý vytvořené definované virtuální prostředí. Na vytváření tohoto prostředí se bude pracovat během cvičení případně doma a bude rozděleno na etapy, přičemž každá etapa bude mít svůj deadline. Pokud student nakonfiguruje danou etapu v termínu získá 10 bodů. S každým dnem prodlení se sráží jeden bod.

Jednotlivé etapy (pozn: v průběhu semestru se ještě mohou změnit): Požadavek na kontrolu etapy je nutné zaslat e-mailem. V e-mailu zašlete heslo pro uživatele root na všech strojích případně jiného uživatele s dostatečným oprávněním (prohlížení konfiguračních souborů, použití nakonfigurovaných služeb, ...) pro kontrolu etapy.

Finální kontrola -- deadline 15.1.2010
Požadavek na finální kontrolu je nutné zaslat e-mailem. Při finální kontrole se bude kontrolovat splnění všech etap. Pro finální kontrolu je nutné vytvořit (a přiložit k e-mailu) dokumentaci nakonfigurovaného prostředí (jaký stroj poskytuje jaké služby, mapa virtuálního prostředí, ...). Součástí dokumentace budou všechny pozměněné konfigurační soubory všech strojů.

Podmínkou pro získání zápočtu je jednak funkční dokončení všech etap (splnění finální kontroly) a zároveň získání alespoň 45 bodů.

Ti, kterým se nepodaří získat dostatek bodů je mají možnost získat za dodatečné úkoly (rozšíření virtuálního prostředí o věci, které sice nejsou stěžejní ale na přednášce byly: nastavení IPsec, monitorování přes nagios, SNMP + MRTG, atd.). Za každou úlohu bude možné získat 2-5 bodů podle složitosti.

Seznam dodatečných úloh je postupně zveřejňován na stránkách kolegy Novotného.

Deadline pro splnění všech dodatečných úloh je 22.1.2010
Požadavek na kontrolu dodatečných úloh je nutné zaslat e-mailem.

Další zdroje informací

Paralelní cvičení vedu kolegové Novotný a Vašut. Jelikož se cvičení snažíme dělat synchronizovaně, lze na jejich stránkách ke cvičení nalézt informace, které jsou až na drobnosti platné pro všechny paralelky.

Cvičení Novotný
Cvičení Vašut

Velice nápomocné mohou být slides k přednášce a samozřejmě internet.