Administrace Unixu (NSWI106)

Cvičení pro předmět Administrace Unixu. Čtvrtek 15:40, místnost SU2 na Malé straně.
kontakt: lukas.marek [zavinac] d3s.mff.cuni.cz, do subjectu pište "[NSWI106] ..." nebo osobně na MS dveře číslo 205

Osnova cvičení

Osnova cvičení bude obdobná jako v minulých letech viz. poznámky Mirka Novotného. Rozdíly v konfiguraci plus případné použití jiných nástrojů bude sdělováno na cvičeních. Pro doplnění informací je možné rovněž sledovat stránky druhého cvičení Martina Pelikána.

Podmínky pro zápočet

Zápočet je možné získat dvěma způsoby:

Větší samostatná úloha

Ti co si myslí, že danou problematiku už ovládají (nechtějí chodit na cvičení, nestíhají práci na cvičení, ...), si mohou zvolit vypracování zápočtové úlohy. Stačí poslat návrh zápočtové úlohy na můj e-mail (kdykoli v semestru).

Deadline na zaslání návrhu úlohy je 16.12.2012

Zápočtovou úlohu je nutné nakonfigurovat ve virtuálním prostředí. Vyžadována je rovněž dokumentace nakonfigurovaného prostředí (jaký stroj poskytuje jaké služby, mapa virtuálního prostředí, ...). Součástí dokumentace budou všechny pozměněné konfigurační soubory všech strojů.

Deadline na odevzdání úlohy je 11.1.2013

Práce na cvičení a domácí úlohy

Ostatní mohou získat body za práci během semestru. Cílem je, aby na konci semestru měl každý vytvořené definované virtuální prostředí. Na vytváření tohoto prostředí se bude pracovat během cvičení případně doma a bude rozděleno na etapy, přičemž každá etapa bude mít svůj deadline. Pokud student nakonfiguruje danou etapu v termínu získá 10 bodů. S každým dnem prodlení se sráží jeden bod.

Jednotlivé etapy (pozn: v průběhu semestru se ještě mohou měnit): Požadavek na kontrolu etapy je nutné zaslat e-mailem. Při finální kontrole se bude kontrolovat splnění všech etap. Pro finální kontrolu je nutné vytvořit (a přiložit k e-mailu) dokumentaci nakonfigurovaného prostředí (jaký stroj poskytuje jaké služby, mapa virtuálního prostředí, ...). Součástí dokumentace budou všechny pozměněné konfigurační soubory všech strojů.

Podmínkou pro získání zápočtu je jednak funkční dokončení všech etap a zároveň získání alespoň 40 bodů.

Dodatečné body

Těm, kterým se nepodaří získat dostatek bodů je mají možnost získat za dodatečné úkoly (rozšíření virtuálního prostředí o věci, které sice nejsou stěžejní ale na přednášce byly: nastavení IPsec, IPv6, atd.), nebo opravu vlastního řešení, které jim bude na vyžádání rozbito. Za každou úlohu bude možné získat 2-5 bodů podle složitosti. Dohromady je možné získat max. 10 bodů z dodatečných úloh.

Požadavek na přidělení dodatečné úlohy je nutné zaslat e-mailem.

Deadline pro splnění všech dodatečných úloh je 18.1.2013

Další zdroje informací

Paralelní cvičení vede Martin Pelikán. Jelikož se cvičení snažíme dělat synchronizovaně, lze na jeho stránkách ke cvičení nalézt informace, které jsou až na drobnosti platné pro všechny paralelky.

Velice nápomocné mohou být slides k přednášce a samozřejmě internet.

Stránky kolegů z minulých let

Cvičení Novotný
Cvičení Vašut