Cvièení: Objektovì Orientované Systémy (SWI068)

Informace o p√łedm√¨tu a vyu√®uj√≠c√≠m

√ąas a m√≠sto kon√°n√≠: 10:40 √öt, S5
Zaji¬Ļ¬Ľuje: KSI
Rozsah: 0/1 Z
P√łedn√°¬Ļej√≠c√≠: Prof. Ing. Franti¬Ļek Pl√°¬Ļil, DrSc.
email: plasil at nenya.ms.mff.cuni.cz
www: http://nenya.ms.mff.cuni.cz/~plasil/oos/
Cvièící: RNDr. Vladimír Mencl, Ph.D.
KSI, místnost è. 205
email: vladimir.mencl at mff.cuni.cz, tel: 2 2191 4232
konzulta√®n√≠ hodiny: St 14:30-16:30, √ąt 9:30-11:30
www: http://nenya.ms.mff.cuni.cz/~mencl/
Syllabus: [èesky] [english]

Novinky:

Documents:

Specifications:

CORBA Download:Hodnocení, podmínky udìlení zápoètu: