Uvod do Unixu, Tomáš Pop

Domů | Zadání semestrálek | Přehled bodů ze cvičení a úkolů

Lab 1 (Organizace cvičení, motivace, ovládání terminálu, vstupy-výstupy, pipe)

Lab 2 (Soubory, adresáře, práva, základní příkazy)

Lab 3 (zaklady -skupiny, uzivatele, linky, /etc/passwd a /etc/group)

Lab 4 (zaklady)

Lab 5 (find, xargs, tr, split)

Lab 6 (grep, sed a reg-expy)

Lab 7 (Advanced sed - hold space, pattern space, vice prikazu)

Lab 8 (Procvičování, opakování)

Lab 9 (procesy, signaly (ps, kill), řídící struktury v BASHi, expr, proměnné, ``, logické návratové hodnoty, test ([) Řídící struktury BASH, ". ./skript.sh". ``)

Lab 10 (řídící struktury, pokračování)

Lab 11 (Quoting, White space interpretation, funkce, demostrace subshellu, zpracovaní emailu)

Lab 12 (awk - část 1)

Lab 13 (awk, část 2. Funkce, rozsahlejsi skripty. webové nastroje - ping, traceroute, wget, ftp, telnet, whois, nslookup, netcat)

Semestrálky

Odkazy

Odkazy