O předmětu

Publikování je důležitou a vyžadovanou součástí výzkumné činnosti. Nejde jen o to, výzkumné výsledky získat, ale také o to, uplatnit je formou publikace. Pro doktorandy to může být součást rozhodující a může mít i značný existenční dopad, tj. může významně ovlivnit, zda obhájí své dizertační práce a zda zůstanou na výzkumném pracovišti.

Cíl předmětu: Připravit studenty na psaní odborných článků a referátů
Přednášející: Prof. Dr.-Ing. Petr Kroha

Cílová skupina studentů

Přednáška je primárně určena pro studenty prvního ročníku doktorského studia, kteří nemají s publikováním velké zkušenosti. Studenti z jiných typů studia a jiných ročníků jsou na přednášce vítáni. Možnost vypracovat referát a získat zápočet bude ale vzhledem k časové náročnosti přednášejícím omezena na základě skladby přihlášených studentů.

Obsah

 • Problémy psaní a publikování
 • Struktura referátu na konferenci
  • Abstrakt
  • V čem je problém (Úvod)
  • Co si autor přečetl (Related Work)
  • Co si autor vymyslel (Stanovení hypotézy)
  • Jak to nově vyřešil (Metoda řešení)
  • Jak to implementoval (Popis architektury systému)
  • Jaká data byla použita pro experimenty (Popis dat)
  • Jaké byly získány výsledky (Ověření hypotézy)
  • V čem je originální přínos práce (Porovnání s jinými pracemi)
  • Shrnutí
  • Použitá literatura
 • Recenze (Review)
  • Čeho si všímají recenzenti
  • Jak jim vyhovět
 • Používání systému LaTeX
  • Příklad: formát Springer, LNCS (jednosloupcový)
  • Příklad: formát IEEE (dvousloucový)
 • Používání angličtiny
 • Chicago Manual of Style

Průběh a podmínky zápočtu

 • Úvodní přednášky – jak psát referát, dohoda o dalších termínech
 • Student napíše referát (anglicky) podle zásad přednášky na téma, které si sám vybere
  • nejprve jeho strukturu v LaTeXu (názvy kapitol a podkapitol, obsah v heslech)
  • potom celý referát v LaTeXu (rozsah asi 8 stran podle LNCS, ne víc!), jednosloupcově (podle stylu Springer, LNCS) i dvousloupcově (podle stylu IEEE)
  • referát musí obsahovat obrázky, tabulky, vzorce, reference na obrázky i kapitoly a citování literatury
  • alespoň 10 referencí (cca 5 před, 5 po roce 2005)
 • Student pošle svůj referát vyučujícímu a dvěma kolegům v semináři (podle seznamu účastníků bude upřesněno – kdo, komu)
 • Student přečte dva referáty svých kolegů, napíše recenze a pošle je autorům a vyučujícímu
 • Student opraví svůj referát podle připomínek svých kolegů a vyučujícího
 • Závěrečná prezentace
  • Studenti prezentují své referáty – přednášky s fóliemi (PowerPoint nebo LaTeX)

Přihlášení

E-mailem na kroha<at-sign>informatik.tu-chemnitz.de
Uveďte prosím:

 • Jméno a příjmení
 • Fakultu, ročník a typ studia (doktorandské, magisterské, ...)
 • Zkušenosti s psaním odborných vědeckých publikací (např. diplomová práce, publikace na konferenci XYZ 2009 apod.)

Literatura

 • Swales, J.M., Feak, Ch., B.: Academic Writung for Graduate Students — A Course for Nonnative Speakers of English. University of Michigan, 1994.
 • Štěpánek, L., de Haaff, J. a kol.: Akademická angličtina (Academic English). Grada, 2011.
Logo of Faculty of Mathematics and Physics
 • Phone: +420 951 554 267, +420 951 554 236
 • Email: info<at-sign>d3s.mff.cuni.cz
 •  
 • How to find us?
Modified on 2016-03-01