O předmětu

Předmět Pokročilé operační systémy volně navazuje na kurz Operační systémy ze zimního semestru a formou samostatných přednášek poskytuje detailní informace o vybraných pokročilých tématech, která se týkají architektury a implementace operačních systémů. Většina přednášek je připravována ve spolupráci s odborníky z komerčních softwarových společností na základě aktuálních trendů a nových poznatků.

V letním semestru 2016/2017 se přednášky z předmětu Pokročilé operační systémy konají v pátek od 12:20 do 13:50 v posluchárně S4 podle harmonogramu uvedeného níže. Harmonogram bude v průběhu semestru průběžně aktualizován, sledujte proto prosím pravidelně tento web.

Přednášky mohou navštěvovat také studenti, kteří předmět nemají zapsán, i zájemci z okruhu laické a odborné veřejnosti (až do vyčerpání kapacity posluchárny). Protože budova MFF UK na Malostranském náměstí není již volně přístupná pro nefakultní veřejnost, nemáte-li čipovou kartu UK, požádejte prosím službu na recepci, aby vás do budovy pustila za účelem návštěvy přednášky předmětu Pokročilé operační systémy.

K výměně informací mezi studenty a vyučujícími je určen mailing list (sdílený s předmětem Operační systémy). Pro dotazy a připomínky týkající se výuky používejte prosím přednostně tento mailing list. Pokud máte dotaz nebo připomínku, kterou nechcete posílat do mailing listu, můžete také kontaktovat garanta předmětu Petra Tůmu (tuma<at-sign>d3s.mff.cuni.cz).

Harmonogram

Termín Přednášející Téma Poznámka
24. února 2017 Martin Děcký (MFF UK) Code instrumentation, dynamic tracing
3. března 2017 Martin Děcký (MFF UK) Unikernels, multikernels, virtual machine-based kernels
10. března 2017 Martin Děcký (MFF UK) IPC in microkernel systems, capabilities
17. března 2017 Jakub Jermář (AVAST) Binary translation
24. března 2017 Jan Šenolt (Oracle) Advanced file systems, ZFS
31. března 2017 Ivo Raisr (Oracle) Tagged memory, Application Data Integrity
7. dubna 2017 Lukáš Nykrýn, Michal Sekletár (Red Hat) Service management, systemd lokální PDF
21. dubna 2017 Miroslav Beneš (SUSE) Live kernel patching video MP4, YouTube
28. dubna 2017 Michal Hocko (SUSE) Advanced Linux memory management video MP4, YouTube
5. května 2017 Vlastimil Babka (SUSE) Memory management with huge pages video MP4, YouTube
12. května 2017 Martin Děcký (MFF UK) Isolation in microkernel systems, separation kernels, resource accounting
26. května 2017 Lukáš Vrabec (Red Hat) SELinux

Hodnocení předmětu

Zápočet z předmětu bude v akademickém roce 2016/2017 udělen těm studentům, kteří se zúčastní alespoň 70 % konaných přednášek a zároveň do konce zkouškového období letního semestru odevzdají hodnocení jednotlivých přednášek (formou eseje v rozsahu alespoň 2 stran textu formátu A4). V případě, že se ze závažných důvodů nemůžete zúčastnit dostatečného počtu přednášek nebo nemůžete vypracovat hodnotící esej, prosím kontaktujte garanta předmětu pro domluvu na alternativním způsobu získání zápočtu.

Doporučená literatura

 • Baumann A., Barham P., Dagand P.-E., Harris T., Isaacs R., Peter S., Roscoe T., Schüpbach A., Singhania A.: The Multikernel: A New OS Architecture for Scalable Multicore Systems, Proceedings of the 22nd Symposium on Operating Systems Principles, ACM, 2009
 • Bonwick J.: The Slab Allocator: An Object-Caching Kernel Memory Allocator, Proceedings of USENIX Summer 1994 Technical Conference, USENIX Association, 1994
 • Bonwick J., Adams J.: Magazines and Vmem: Extending the Slab Allocator to Many CPUs and Arbitrary Resources, Proceedings of the GeneralTrack, USENIX Annual Technical Conference, USENIX Association, 2001
 • Härtig H., Hohmuth M., Liedtke J., Schönberg S., Wolter J.: The Performance of μ-Kernel-Based Systems, Proceedings of 16th ACM Symposium on Operating Systems Principles (SOSP), ACM, 1997
 • Heiser G., Elphinstone K.: L4 Microkernels: The Lessons from 20 Years of Research and Deployment, ACM Transactions on Computer Systems (TOCS), Volume 34, Issue 1, 2016
 • Herder J., Gras B., Homburg P., Tanenbaum A. S.: Fault Isolation for Device Drivers, Proceedings of the International Conference on Dependable Systems & Networks, IEEE, 2009
 • Hunt G., Larus J.: Singularity: Rethinking the Software Stack, ACM SIGOPS Operating Systems Review, Volume 41, Issue 2, ACM, 2007
 • Levy H.: Capability-Based Computer Systems, Butterworth-Heinemann Newton, 1984
 • Nutt G. J.: Operating Systems: A Modern Perspective, Addison Wesley, 2002
 • Stallings W.: Operating Systems: Internals and Design Principles, Prentice Hall, 2012
 • Tanenbaum A. S., Woodhull A.: Operating Systems Design and Implementation, Prentice Hall, 2006
Logo of Faculty of Mathematics and Physics
 • Phone: +420 951 554 267, +420 951 554 236
 • Email: info<at-sign>d3s.mff.cuni.cz
 •  
 • How to find us?
Modified on 2018-01-03