Firemní semináře 2018/2019 (ZS a LS)

O předmětu

Termín

Harmonogram

Podmínky udělení zápočtu

Kontakt

Firemní semináře

Série přednášek představitelů komerčních společností na aktuální technická nebo softwarově-inženýrská témata.

Předmět je každý semestr sestavován z aktuálních přednášek, které jsou prezentovány zástupci komerčních, především softwarových společností. Témata jsou technického nebo softwarově-inženýrského rázu a čerpají z odborné praxe dané společnosti. Studentům by tyto přednášky z praxe měly poskytnout novou perspektivu na teoretické znalosti získané během svého studia.

Přednášky mohou navštěvovat také studenti, kteří předmět nemají zapsán, i zájemci z okruhu laické a odborné veřejnosti (až do vyčerpání kapacity posluchárny). Protože budova MFF UK na Malostranském náměstí není již volně přístupná pro nefakultní veřejnost, nemáte-li čipovou kartu UK, požádejte prosím službu na recepci, aby vás do budovy pustila za účelem návštěvy přednášky z cyklu Firemní semináře.

V rámci předmětu vystupují členové partnerského programu MFF UK, ale předmět je otevřen všem společnostem, které dovedou nabídnout zajímavou odbornou přednášku.

Termín

V zimním semestru 2018/2019 se přednášky konají v posluchárně S5 (budova MFF UK na Malostranském náměstí 25, Praha 1) tradičně ve středu od 17:20 do 18:50. Harmonogram přednášek je vždy aktuálně uveden na tomto webu.

Harmonogram

Google Calendar: HTML, ICAL
Events: Facebook, Meetup

Termín Přednášející Téma Poznámka
3. října 2018 úvodní informativní schůzka
10. října 2018 Tomáš Poch (Micro Focus)
17. října 2018 Slavoj Písek (Diebold Nixdorf)
24. října 2018 Jakub Háva (H2O.ai)
31. října 2018 Václav Pech (JetBrains)
7. listopadu 2018 Vojtěch Král & Milan Mrázek
14. listopadu 2018 Pavel Bartůšek (SYSGO)
21. listopadu 2018 Jan Čurn (Apify)
28. listopadu 2018 Jaroslav Tulach (Oracle)
5. prosince 2018 Jiří Kratochvíl (SAP Concur)
12. prosince 2018 Josefina Mádrová (NCR)
19. prosince 2018 Milan Kratochvíl (PROFINIT)

Pro přiblížení dalších možných témat firemních seminářů si můžete prohlédnout dříve proběhlé přednášky.

Podmínky udělení zápočtu

Předmět lze zapsat v zimním i letním semestru, nelze jej však zapisovat opakovaně. Nicméně zájemci o konkrétní přednášky mohou předmět navštěvovat i bez zapsání.

Zápočet bude udělen těm studentům, kteří se zúčastní alespoň 50 % konaných seminářů v daném semestru a zároveň do konce zkouškového období daného semestru odevzdají hodnocení předmětu a jednotlivých přednášek (formou eseje v rozsahu asi 2 stran textu formátu A4).

Kontakt

Pokud máte libovolný dotaz nebo připomínku, můžete kontaktovat organizátora přednášek Pavla Parízka na adrese parizek<at-sign>d3s.mff.cuni.cz.

Logo of Faculty of Mathematics and Physics
  • Phone: +420 951 554 267, +420 951 554 236
  • Email: info<at-sign>d3s.mff.cuni.cz
  •  
  • How to find us?
Modified on 2018-12-19