Introduction to Middleware (NSWI163)

Základní informace

Harmonogram

Zápočet

Základní informace (2017/2018)

Místo a čas: Pá 9:00 SU2 (pouze sudé týdny semestru)
Vyučující: Petr Tůma <petr.tuma<at-sign>d3s.mff.cuni.cz>
SIS: NSWI163
GIT: Course Repository @ GitHub

Harmonogram

Harmonogram je doplňován během semestru. V následující tabulce jsou termíny odevzdání úkolů a termíny konání cvičení.

Assignment Labs Late submission deadline
1. Client-Server Using Berkeley Sockets – slides (read Part I), examples.
Oct 12Oct 25
2. Serialization Using Protocol Buffers – slides (read Part II), examples.
Oct 26Nov 7
3. Client-Server Using gRPC – slides (read Part III), examples.
Nov 9Nov 21
4. Messaging Using JGroups – slides (read Part IV), examples.
Nov 23Dec 5
5. Secure Server Access – slides (read Part V), examples.
Dec 7Dec 19
6. RESTful APIs with Swagger – slides (read Part VI), examples.
Dec 21Jan 9

Zápočet

Během cvičení se řeší na cvičení zadané úlohy (viz slides). Na konci cvičení student odešle aktuální verzi řešení mailem vyučujícímu. Pokud řešení během cvičení fungovalo, je tím úloha splněna, jinak je nutné odeslat opravené řešení do dvou týdnů po příslušném cvičení s vysvětlením chyb.

Podmínkou udělení zápočtu je úspěšné vyřešení alespoň 80% úloh. Vzhledem k tomu, že základní podmínkou získání zápočtu je systematická práce během semestru, jsou vyloučeny opravné termíny zápočtu.

Logo of Faculty of Mathematics and Physics
  • Phone: +420 951 554 267, +420 951 554 236
  • Email: info<at-sign>d3s.mff.cuni.cz
  •  
  • How to find us?
Modified on 2018-12-21