Group Deadline (AoE) Points required Points total
Introduction 2020-03-20 6 10
Shell scripting 2020-04-09 8 20
SSH 2020-04-26 7 15

Submission notes

Submit your solutions to your GitLab repository under the teaching/nswi177/2020-summer group (we will create this repository for you).

For each task, its name specifies the filename where to store your solution. Respect this naming as otherwise we will not be able to find your solution.

We accept solutions in English, Czech and Slovak language.

Poznámky k odevzdání

Řešení úloh odevzdejte do vašeho GitLabového repozitáře ve skupině teaching/nswi177/2020-summer (repozitář vám vytvoříme).

Pro každou úlohu je určen název souboru, do kterého má být uložena. Dodržujte toto pojmenování abychom mohli vaše řešení najít.

Přijímáme řešení v angličtině, čeština a slovenštině.