Specifikace požadavků na softwarový produkt

O předmětu

Obsah

Průběh a podmínky zápočtu

Přihlášení

O předmětu

Specifikace požadavků na vlastnosti softwarového produktu je první a základní krok jeho vývoje. Chyby a nedorozumění vznikající v této fázi jsou kritické, jejich pozdější oprava je velmi drahá. Chyby ve specifikacích jsou nejčastější příčinou neúspěchu celého projektu.

Základní problém je v tom, že zákazník neví, co přesně chce, a ani to, co ví, neumí přesně popsat. Programátor nerozumí důkladně sémantice projektu, protože projekt není z jeho oboru, takže požadavky zákazníka pochopí jen částečně a nepřesně. To, co potom naprogramuje, zákazníka zpravidla neuspokojí.

Cíl předmětu:Seznámit studenty s problematikou a připravit je na vypracování jejich magisterských prací v tomto oboru, pokud se jím chtějí hlouběji zabývat.
Přednášející: Prof. Dr.-Ing. Petr Kroha

Cílová skupina studentů

Seminář je primárně určen pro studenty magisterského studia, kteří mají v úmyslu hlouběji se uvedenou problematikou zabývat v rámci svých magisterských prací. Jedná se o výzkumně orientované téma a studenti se budou zabývat i otevřenými problémy.

Obsah

 • Funkcionální a nefunkcionální požadavky (kvalita, výkon) a jejich rozsah (scope)
 • Vnější rozhraní (interface)
 • Omezení (constraints) a vazba na další vývoj produktu
 • Popis požadavků v přirozeném jazyce — RDF model
 • Gramatická inspekce a vazby na model UML včetně jazyka OCL
 • Statické a dynamické struktury modelu
 • Jednoznačnost, úplnost a konsistence požadavků

Průběh a podmínky zápočtu

 • Úvodní přednášky — uvedení do problematiky
 • Výběr témat prací studentů
 • Studium literatury a konzultace
 • Vypracování referátu v angličtině (rozsah 10 stran)
 • Prezentace referátu v angličtině (15 minut)

Přihlášení

E-mailem na kroha<at-sign>informatik.tu-chemnitz.de
Uveďte prosím:

 • Jméno a příjmení
 • Fakultu, ročník a typ studia (doktorandské, magisterské, ...)
Logo of Faculty of Mathematics and Physics
 • Phone: +420 951 554 267, +420 951 554 236
 • Email: info<at-sign>d3s.mff.cuni.cz
 •  
 • How to find us?
Modified on 2016-03-01