NPRG057 Pokročilé programování pro .NET II (LS 2017/2018)

Informace o předmětu

Semestrletní 2017/2018
PřednášejícíPavel Ježek
Informace v SISuSIS/Předměty/NSWI057
RozvrhÚt 17:20 v S3 (přednáška)

Informace o zkoušce

Požadavky na zápočet/zkoušku jsou níže a ve slidech z první přednášky!!!

Informace ke zkoušce (zobrazit/skrýt):
Kromě informací uvedených ve slidech z první přednášky navíc pro zkoušky z NPRG035, NPRG038, a NPRG057 platí následující 2 body:
 • Pokud někdo bude zapsán na nějakém z termínů zkoušky a na termín se nedostaví, bude mu tento termín v SISu označen jako propadlý (tj. student přijde o jeden pokus). Cílem tohoto opatření je optimalizace vytíženosti jednotlivých termínů, aby všichni studenti měli možnost přijít až na 3 termíny zkoušky.
 • Pokud někdo na zkoušce získá známku 2 nebo 3 a bude si chtít svůj výsledek zlepšit, může explicitně na místě během vyhodnocení zkouškové písemky požádat zkoušejícího o nezapsání známky. Zkušební termín mu pak bude v SISu označen jako propadlý. Takový student může pak později
  1. požádat o dodatečné zapsání získané známky, nebo
  2. přijít na jiný termín zkoušky (jakýmkoliv výsledkem této "opravné" zkoušky se ovšem anuluje předchozí získaná známka).
Modelový příklad 1:
Student X získá na 1. termínu známku 2 a odmítne ji. Na 2. termínu získá známku 3 a odmítne ji. Na 3. termínu získá známku 1.
Aktuální stav studenta X: 1. termín = propadlý, 2. termín = propadlý, 3. termín = 1, tj. student X zkoušku splnil s hodnocením 1.

Modelový příklad 2:
Student Y získá na 1. termínu známku 3 a odmítne ji. Na 2. termínu získá známku 4.
Aktuální stav studenta Y: 1. termín = propadlý, 2. termín = 4, tj. pokud chce zkoušku splnit, musí student Y přijít na 3. termín. Pokud na 3. termínu opět získá známku 4, tak zkoušku nesplnil.

Modelový příklad 3:
Student Z se nedostaví na 1. termín, na 2. termínu získá známku 3 a odmítne ji, na 3. termínu získá známku 4.
Aktuální stav studenta Z: 1. termín = propadlý, 2. termín = propadlý, 3. termín = 4, tj. student Z zkoušku nesplnil.Uznávání povinností z minulých let: Pokud jste tento předmět měli zapsaný loňský akademický rok a splnili jste pouze některé z povinností potřebných pro udělení zkoušky, můžu vám je po explicitním požádání (např. při předvádění "zápočtového" programu) uznat (lze uznat splněný odevzdaný a schálený "zápočtový" program, nebo úspěšně složenou písemnou část zkoušky). Toto je iniciativa vyučujících tohoto předmětu a nelze ji požadovat po studijním oddělení!

Náplň přednášek

 • 1. přednáška
  Stručný obsah:
  Materiály:

Doporučená literatura

 • Mark Michaelis with Eric Lippert: Essential C# 5.0, Addison-Wesley, November 2012 (lze koupit např. na Amazon UK)
 • Jeffrey Richter: CLR via C# (4th Edition), Microsoft Press, December 2012 (lze koupit např. na Amazon UK)
 • Jon Skeet: C# in Depth (3rd Edition), Manning Publications, September 2013 (lze koupit např. na Amazon UK)
 • blog Erica Lipperta (bývalý člen C# týmu v Microsoftu): Fabulous Adventures In Coding
 • C# Language Specification 5.0
případně
 • Christian Nagel, Evjen, Jay Glynn, Karli Watson, Morgan Skinner: Professional C# 4.0 and .NET 4, Wrox, John Wiley & Sons, March 2010 (lze koupit např. na Amazon UK)
Logo of Faculty of Mathematics and Physics
 • Phone: +420 951 554 267, +420 951 554 236
 • Email: info<at-sign>d3s.mff.cuni.cz
 •  
 • How to find us?
Modified on 2016-03-01