Firemní semináře 2018/2019 (ZS a LS)

O předmětu

Termín

Harmonogram

Podmínky udělení zápočtu

Kontakt

Firemní semináře

Série přednášek představitelů komerčních společností na aktuální technická nebo softwarově-inženýrská témata.

Předmět je každý semestr sestavován z aktuálních přednášek, které jsou prezentovány zástupci komerčních, především softwarových společností. Témata jsou technického nebo softwarově-inženýrského rázu a čerpají z odborné praxe dané společnosti. Studentům by tyto přednášky z praxe měly poskytnout novou perspektivu na teoretické znalosti získané během svého studia.

Přednášky mohou navštěvovat také studenti, kteří předmět nemají zapsán, i zájemci z okruhu laické a odborné veřejnosti (až do vyčerpání kapacity posluchárny). Protože budova MFF UK na Malostranském náměstí není již volně přístupná pro nefakultní veřejnost, nemáte-li čipovou kartu UK, požádejte prosím službu na recepci, aby vás do budovy pustila za účelem návštěvy přednášky z cyklu Firemní semináře.

V rámci předmětu vystupují členové partnerského programu MFF UK, ale předmět je otevřen všem společnostem, které dovedou nabídnout zajímavou odbornou přednášku.

Termín

V letním semestru 2018/2019 se přednášky konají v posluchárně S9 (budova MFF UK na Malostranském náměstí 25, Praha 1) tradičně ve středu od 17:20 do 18:50. Harmonogram přednášek je vždy aktuálně uveden na tomto webu.

Harmonogram

Google Calendar: HTML, ICAL
Events: Facebook, Meetup

Termín Přednášející Téma Poznámka
20. února 2019 úvodní informativní schůzka
6. března 2019 Václav Pech (JetBrains)
13. března 2019 Michal Bída (IBM)
20. března 2019 Lukáš Hermann (MANTA)
27. března 2019 --- ---
3. dubna 2019 Jiří Schejbal (Alza.cz)
10. dubna 2019 Michal Vaněk (Avast)
17. dubna 2019 Jan Široký & Jiří Helmich (Mews Systems)
24. dubna 2019 Josef Bouška (Seznam.cz)
15. května 2019 Filip Vondrášek, Xeniya Vondrášková & Jan Gehr (Bohemia Interactive) TBA
22. května 2019 Jan Čurn (Apify)

Pro přiblížení dalších možných témat firemních seminářů si můžete prohlédnout dříve proběhlé přednášky.

Podmínky udělení zápočtu

Předmět lze zapsat v zimním i letním semestru, nelze jej však zapisovat opakovaně. Nicméně zájemci o konkrétní přednášky mohou předmět navštěvovat i bez zapsání.

Zápočet bude udělen těm studentům, kteří se zúčastní alespoň 50 % konaných seminářů v daném semestru a zároveň do konce zkouškového období daného semestru odevzdají hodnocení předmětu a jednotlivých přednášek (formou eseje v rozsahu asi 2 stran textu formátu A4).

Kontakt

Pokud máte libovolný dotaz nebo připomínku, můžete kontaktovat organizátora přednášek Pavla Parízka na adrese parizek<at-sign>d3s.mff.cuni.cz.

Logo of Faculty of Mathematics and Physics
  • Phone: +420 951 554 267, +420 951 554 236
  • Email: info<at-sign>d3s.mff.cuni.cz
  •  
  • How to find us?
Modified on 2019-04-18