NSWI120 Principy počítačů (ZS 2020/2021)

Informace o předmětu

Semestrzimní 2020/2021
PřednášejícíPavel Ježek
Informace v SISuSIS/Předměty/NSWI120
Rozvrh Výuka probíhá distančně - konzultace českých parelelek v út 14:00, konzultace anglické paralelky v po 12:20

Informace k průběhu distanční výuky

 • Více informací viz e-mail zaslaný zapsaným studentům 28.9.2020.
 • Jelikož všechny přednášky svých předmětů již léta nahrávám i v případě prezenční výuky, rozhodl jsem se pro letošní distanční výuku využít svých loňských videozáznamů – odkazy na ně budu zapsaným studentům a dalším zájemcům posílat pravidelně e-mailem. Jelikož je důležité, abyste vše nenechali až na zkouškové, ale věnovali se předmětu dostatečně i v průběhu semestru, tak budu ke každé přednášce připravovat sadu víceméně přímočarých self-assessment úloh, na kterých si sami můžete ověřit, zda probrané látce z přednášky dobře rozumíte.
 • Abych ve vás zvýšil motivaci si self-assessment úlohy opravdu projít, tak ke každé sadě úloh vám napíšu seznam úloh (podmnožinu zaslaných self-assessment úloh), za jejichž vyřešeni můžete získat bonusové body ke zkoušce. Z této vybrané množiny si vždy můžete vybrat 2 úlohy a jejich řešení odevzdat (jak a kam ještě upřesním e-mailem) - pokud bude vaše řešení správné, tak za každou správně vyřešenou úlohu získáte 0,1 bodu (tedy 1 desetinu bodu) ke zkoušce. Aby se vám řešení započítalo, bude třeba ho odevzdat vždy do příští přednášky.
 • Zkouška z předmětu bude mít pouze písemnou část (viz níže), ze které můžete získat celkem až 10 bodů. Celkové hodnoceni zkoušky bude dané součtem bodů z písemné části a bodů za vyřešené self-assessment úlohy – nicméně pro úspěšné složení zkoušky je třeba získat alespoň 3,5 bodu z písemné části!
 • Převedeni celkového získaného poctu bodu na známku bude:
  1. 8,5 bodu a více = 1
  2. 6,5 bodu a více, ale méně než 8,5 = 2
  3. 5 bodů a více, ale méně než 6,5 = 3
  4. méně než 5 bodů = 4 (neuspěl/a)
 • Celkový průběh distanční výuky bude tedy následující:
  • Každý týden vám poslu videozáznam loňské přednášky, s tím, že máte 1 týden na to, abyste ho shlédli. Z přednášky si ideálně dělejte výpisky, abyste se k nim později (např. při přípravě ke zkoušce) mohli vrátit. Rozhodne si pistě nejasnosti nebo otázky, které k přednášce máte.
  • Spolu s videozáznamem dostanete sadu self-assessment úloh k dane přednášce – po shlédnutí přednášky doporučuji všechny úlohy projít, a tím si vyzkoušet, že všemu rozumíte. Z toho vám mohou vyplynout nějaké další otázky k přednášce, které si zapište.
  • V čase rozvrhnuté přednášky (úterý 14:00) bude každý týden on-line konzultace/meeting k videozáznamu přednášky, který jste dostali o týden dříve. Zde plánuji projit a ukázat řešeni self-assessment úloh, které nemusí být zřejmé + odpovídat na libovolné dotazy k videozáznamu přednášky (zde se ptejte na otázky, na které jste narazili – viz výše). Tento meeting plánuji nahrávat, a jeho videozáznam vám bude též k dispozici, pokud byste se ho nemohli zúčastnit.
  • On-line konzultace v rozvrženém čase přednášky může trvat až 90 minut, nicméně očekávám, ze typicky bude netriviálně kratší - tedy prosím, připojujte se hned na začátku, abyste nepřišli o moznost se zeptat na nejasnosti, pokud by konzultace skončila dříve.
  • Pro on-line meetingy budeme používat platformu Zoom – prosím, zaregistrujte se zde (https://zoom.us/), a ideálně si na svůj počítač nainstalujte klienta, abyste se mohli k meetingu pohodlně připojovat.
  • Údaje pro přihlášení k on-line meetingu konzultace Principu počítačů obdržíte e-mailem.
  • První konzultace proběhne již 29.9.2020 ve 14:00 - zde jen znovu představím základní představu o průběhu předmětu + bude prostor na vyzkoušeni si připojeni pres Zoom + samozřejmě bude prostor pro libovolné otázky.

Náplň přednášek

Zkouška

Zkouška probíhá písemnou formou a v každé zkouškové písemce je 10 otázek (některé obsahují podotázky). Z každé otázky lze získat 1 nebo 0,5 nebo 0 bodů - 1 bod v případě, že je odpověď na otázku správně; 0,5 bodu, pokud odpověď není zcela kompletní, ale jinak je správná (tj. nějaká malá část odpovědi chybí nebo je nepřesná); v ostatních případech 0 bodů (tj. pokud v odpovědi chybí větší část, nebo je odpověď na otázku plně nebo i jen z části nesprávná). Celkem lze tedy získat maximálně 10 bodů. Mapování získaných bodů na výslednou známku je následující:
Body z písemky Výsledná známka
10 – 8,5
{x | x ≥ 8,5}
1
8 – 6,5
{x | 8,5 > x ≥ 6,5}
2
6 – 5
{x | 6,5 > x ≥ 5}
3
4,5 – 0
{x | 5 > x}
4
Každá zkoušková písemka trvá 4 hodiny, tj. ideálně 20 minut na každou otázku + 40 minut antistresová rezerva.

Níže budou pro ilustraci uvedena zadání písemek z již proběhlých termínů v letošním roce (AR 2020/2021): Níže jsou pro ilustraci uvedena zadání zkouškových písemek z dřívějších let, kdy již výuka předmětu Principy počítačů probíhala dle aktuálního formátu (nicméně i tak pozor, že obsah přednášek nemusí být každý akademický rok stejný úplně "do posledního písmenka" - zároveň platí, že se vždy zkouší jen látka opravdu odpřednesená v daném akademickém roce, tj. aktuální písemky mohou obsahovat i otázky na témata, která se ve starších písemkách nevyskytují, resp. ve starších písemkách mohou být otázky na témata, která byla letos vypuštěna, a tedy se nezkouší).

AR 2019/2020: Níže jsou pro ilustraci uvedena zadání zkouškových písemek z dřívějších let, kdy výuka předmětu Principy počítačů probíhala dle předchozí akreditace - v té době byl rozsah předmětu větší a pokrýval přibližně sjednocení aktuálních Principů počítačů a letních Počítačových systémů (tomu odpovídal i rozsah zkoušené látky - tedy mnoho ze zde zkoušených témat již v aktualní akreditaci není součástí přednášek ani zkoušky z Principů počítačů).

AR 2018/2019: AR 2017/2018: AR 2016/2017: AR 2015/2016: AR 2014/2015: AR 2013/2014: AR 2012/2013:

Doporučená literatura

Primárním zdrojem informací na zkoušku jsou přednášky tohoto předmětu - tedy vaše pozdnámky z hodin, případně pořízené videozáznamy. Pokud byste potřebovali ještě nějaké další zdroje informací, tak relevantní jsou např. doporučení kolegy Buleje z dřívějších let platná pro starou akreditaci (do AR 2011/2012)- viz níže:

Odborná literatura se zaměřením na tématiku předmětu existuje především v anglickém jazyce. Primárním zdrojem pro HW část předmětu je kniha Computer Organization and Design od dvojice autorů D. A. Patterson a J. L. Hennessy. Jedná se o jednu z nejlepších knih věnovanou návrhu a architektuře počítačů, podle níž probíhá výuka v bakalářškých programech většiny západních univerzit (ale pozor: ve stávající akreditaci jsou některé z pokročilejších konceptů týkající se samotného návrhu počítače probírány ve volně navazující přednášce NSWI143 Architektura počítačů). V principu je však možné ke studiu použít v podstatě jakoukoliv rozumnou knihu:

 • A. Tanenbaum: Structured Computer Organization
 • W. Stallings: Computer Organization and Architecture
 • V. Heuring, H. Jordan: Computer Systems Design and Architecture

Část předmětu věnovaná operačním systémům pokrývá základní principy, které je opět možné najít v prakticky libovolné knize:

 • A. Tanenbaum: Modern Operating Systems
 • A. Silberschatz, G. Gagne, P. Galvin: Operating System Concepts
 • H. Deitel, P. Deitel, D. Choffnes: Operating Systems

Vedle knih je možné najít velké množství relevatních informací také na webu, např. v anglické verzi encyklopedie Wikipedia. Články k jednotlivým tématům také typicky obsahují řadu odkazů na zdroje, které je možné ke studiu použít.

Domácí literatura

S náplní přednášek se částečně kryje seriál Pavla Tišnovského Co se děje v počítači, který vychází na serveru Root.cz. V celé řadě věcí zachází do větších detailů než je možné prezentovat v omezeném čase přednášek, což však rozhodně není na škodu věci (ale pozor: ve stávající akreditaci jsou některé z pokročilejších konceptů probírány ve volně navazující přednášce NSWI143 Architektura počítačů).

Vedle doporučené zahraniční literatury je možné ke studiu vybraných témat využít jako doplněk česky psanou literaturu, ať už ve formě skript z technických škol jako ČVUT, nebo knih vydávaných technickými nakladatelstvími. Uvedené tituly jsou pouze orientační.

 • J. Hlavička: Architektura počítačů. Skripta ČVUT.
 • J. Douša, A. Pluháček: Úvod do počítačových systémů. Skripta ČVUT.
 • J. Bayer, P. Píša, Z. Šebek: Počítače pro řízení. Skripta ČVUT.
 • J. Horejš, J. Brodský, J. Staudek: Struktura počítačů a jejich programové vybavení. SNTL Praha.

Stránky předmětu z předpředchozí akreditace

Stránky Lubomíra Buleje k poslednímu běhu (AR 2011/2012) předmětu Principy počítačů v prapůvodním formátu (předpředchozí akreditace) najdete na http://d3s.mff.cuni.cz/teaching/principles_of_computers/ar-20112012/. POZOR: do akademického roku 2011/2012 měl předmět jiný rozsah látky než poté.
Logo of Faculty of Mathematics and Physics
 • Phone: +420 951 554 267, +420 951 554 236
 • Email: info<at-sign>d3s.mff.cuni.cz
 •  
 • How to find us?
Modified on 2012-10-16