Semestr: zimní
Přednáška: [zatím nerozvrženo] (Alena Koubková)
Stránka v SIS: NTIN058
Zakončení: Zkouška

Upozornění

Úmluva na výběrovou přednášku proběhne e-mailem. Prosím zájemce, aby mě kontaktovali nejpozději do středy 4. října 2023.

Sylabus

Sekvenční algoritmy pro vnitřní třídění. Algoritmy založené na porovnávání, přihrádkové třídění, odhady složitosti. Přehled známých třídicích algoritmů (bubblesort, insertsort, quicksort, mergesort, …) a jejich modifikace. Méně známé třídicí algoritmy (Shellsort, shakersort, hybridsort, …). Paralelní třídění. Paralelní modely výpočtu, míry složitosti paralelních algoritmů. Speciální paralelní architektury pro třídění (třídicí sítě). Třídění na víceúčelových paralelních strojích s různými způsoby propojení procesorů (lineární propojení, stromy, …, sdílená paměť). Synchronní a asynchronní třídění. Externí třídění souborů uložených na páskách a na discích. Míry složitosti externího třídění.

Slidy k přednášce

Interní třídění

Externí třídění

Paralelní třídění

Zkouška

Zkouška má pouze ústní část. Požadavky odpovídají sylabu přednášky.