!!! HISTORICKÉ STRÁNKY PŘEDMĚTU Z AKADEMICKÉHO ROKU 2011/2012 !!!

Oznámení

20. 2. 2012
Upravena pravidla a termíny pro zápis známek do indexu.
6. 2. 2012
Do sekce zkouška byly přidány odkazy na zadání zkouškových písemek z roku 2010/2011.
15. 1. 2012
Přidány záznamy z lednových přednášek, včetně doplňkové z pátku 13.1.2012.
12. 1. 2012
Do sekce přednášky byly přidány odkazy na video záznamy z přednášek.
12. 1. 2012
Dodatečná přednáška se bude konat v pátek 13.1.2012 od 14:30 místnosti S9 (nikoliv S1, jak bylo původně avizováno).

Úvod

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pricipy a koncepty, na nichž je založeno fungování počítačů a operačních systémů. Přestože se vývoj v oblasti počítačů pohybuje obrovským tempem, základní principy, na nichž stojí minulé a současné systémy, se za posledních 20 let příliš nezměnily.

Formální informace o předmětu jsou k dispozici v univerzitním informačním systému.

Rozvrh

V zimním semestru 2011/2012 je předmět vyučován ve dvou paralelkách a přednášky se konají ve středu od 14:50 v místnosti S5 a ve čtvrtek od 9:00 v místnosti S9.

Forma výuky

Jak je uvedeno v informačním systému, předmět je vyučován pouze formou přednášek, na nichž účast sice není povinná, ale velmi doporučená. Navštěvovat je možné libovolný z výše uvedených termínů přednášek. Domácí úkoly předmět nemá, k přihlášení na zkoušku není nutné získávat zápočet, avšak je vhodné věnovat několik hodin týdně studiu doporučené literatury.

Kontakt

Pokud máte dotaz nebo nějakou připomínku k předmětu, nebo si chcete domluvit konzultaci, použijte email:

 • Lubomír Bulej, lubomir.bulej<at-sign>d3s.mff.cuni.cz

Pokud se rozhodnete napsat email vyučujícímu, ujistěte se prosím, že to, na co se ptáte, není zodpovězeno na těchto stránkách. Kardinalita vztahu mezi studenty a vyučujícími je typicky M:N, kde M je řádově větší než N (v&nbsp tomto konkrétním případě cca 130:1) a není v silách vyučujícího odpovídat na dotazy, pro jejichž zodpovězení si stačí přečíst informace uvedené na této stránce.

Konzultační hodiny

V kanceláři č. 205 v budově na Malé Straně jsem k zastižení od úterý do čtvrtka. V kanceláři bývám zhruba od 9:00 do 18:00, někdy i déle, ale pokud plánujete přijít po 17. hodině, je vhodné mi to předem včas oznámit.

Vedle výuky a zkoušení ještě nebývám k zastižení během seminářů (zimní, letní) D3S a v čase kolem oběda.

Během konzultačních hodin jsem ochoten poskytnout kratší, předem neohlášené konzultace. Pokud předpokládáte, že na konzultaci bude potřeba více času, je vhodné se předem domluvit na konkrétním termínu a mít jasnou představu o její náplni – to znamená vědět čemu nerozumíte (a čemu ještě ano) – konzultace nemůže sloužit jako náhrada přednášek.

Zkouška

Zkušební termíny vypsané ve zkouškovém období zimního semestru považujte prosím za finální, resp. nespoléhejte na vypisování zkušebních termínů během letního zkouškového období nebo po prázdninách. Většinou se sice snažím na konec září jeden termín (poslední šance) vypsat, ale pokud se mi sejde příliš mnoho jiných povinností, nemusí být vypsán termín žádný. Navíc výsledky z těchto termínu bohužel nebývají příliš povzbudivé. Pokud jste tedy z nějakých důvodů zkoušku absolvovat nestihli, je možné si předmět zapsat znovu – od toho ta možnost je.

Pokud jste zkoušku nemohli absolvovat z vážných osobních nebo zdravotních důvodů, případně pokud by vám nesložení zkoušky v tomto roce způsobilo vážné studijní problémy, kontaktujte mne prosím – nejsem stroj, ale snažím se nepodporovat vlažný přístup ke studiu. Základním pravidlem je řešit problémy včas, nikoliv např. až poté, co nesložíte zkoušku na 3. pokus 2. zapsání předmětu. Jinými slovy: problém, o kterém nevím, zůstává vaším problémem.

Zápis známek do indexu

Známky do indexu budou zapisovány ve středu 27. června od 8 do 16 hod. a v úterý 11. září ve stejnou dobu. V uvedené dny Vám známku zapíše někdo z kanceláře 205. Respektujte, prosím, uvedené termíny – cílem je udržet v kanceláři rozumné pracovní prostředí a (podle našeho názoru zbytečnou) agendu související se zápisem známek omezit na konkrétní den a čas. Výjimečné situace budou řešeny individuálně v září.

Zadání zkouškových písemek z roku 2010/2011

V dobré víře, že to někomu může usnadnit přípravu na zkoušku, jsem se rozhodl zpřístupnit zadání zkouškových písemek ze školního roku 2010/2011. Zkouškové písemky v letošním roce sice mají trochu jinou formu (více relativně krátkých otázek), ale náplň zůstává přibližně stejná. V principu by bylo možné zpřístupnit i zadání písemek z již proběhlých zkoušek v letošním roce, ale nerad bych, aby se ti, co šli na zkoušku dříve, cítili znevýhodněni nebo dokonce poškozeni. Seznam odkazů na písemky je dostupný pouze z domény cuni.cz, odkazy samotné pak fungují odkudkoliv.

Témata

Architektury počítačů
Základní a nízkoúrovňový návrh, struktura a koncepce počítačů různých tříd.
Práce s daty
Reprezentace dat v paměti, aritmetické a logické operace s daty.
Mikroarchitektura procesoru
Základní funkční bloky, aritmeticko-logická jednotka, datová cesta, řadič.
Architektura počítačového systému
Hierarchie paměti, periferie, propojovací systémy.
Úvod do operačních systémů
Vývoj, základní koncepce a architektury, základní prvky operačních systémů, služby, rozhraní.
Správa procesů
Procesy, vlákna, plánování, synchronizace, uváznutí.
Správa paměti
Přidělování paměti, virtualizace, segmentace, stránkování.
Správa souborů
Soubory, přístupové metody, souborové systémy, hierarchická organizace, metody ukládání.

Přednášky

Pro snadnější orientaci v přednášených tématech zde budou k dispozici rovněž prezentace z přednášek. Vzhledem k tomu, že aktuální verze těchto prezentací budou k dispozici buď těsně před nebo až po přednášce, je možné jako základ pro sledování výkladu použít prezentace z minulého roku.

Při přípravě jsem vycházel z materiálů, které již dříve ve svých přednáškách použival David Obdržálek a Jakub Yaghob, jakož i z  poznámek Petra Tůmy k předmětu Operační systémy.

Existující materály jsem mírně upravil tak, aby lépe vyhovovaly mému pohledu na problematiku, větší změny se týkaly především příkladu návrhu datové cesty a řadiče jednoduchého procesoru realizujícího podmnožinu instrukční architektury MIPS.

Upozorňuji, že pouze znalost obsahu těchto prezentací (nebo mechanické memorování faktů) nezaručuje úspěch u zkoušky. K úspěšnému složení zkoušky je vyžadováno porozumění principům, proto by tyto materiály měly při studiu sloužit především jako doplněk (resp. podrobnější osnova) než jako výhradní zdroj informací.

Prezentace z přednášek a doplňkové materiály

Jako doplňkový materiál k přednáškám je možné využít sbírku úloh, kterou sestavil Tomáš Martinec. Jedná se o různé úlohy, z nichž některé byly inspirovány zkouškovými příklady a příklady z knihy Computer Organization and Design.

Záznam přednášek ze zimního semestru 2011/2012

Záznamy z přednášek pořídil jeden ze studentů pro vlastní potřebu a byl tak laskav, že je nahrál na YouTube a poslal mi odkazy na jednotlivá videa. Podle jeho vlastních slov řemeslná úroveň trochu kolísá (i s ohledem na použití kamerky v mobilu) a s postupem času se zlepšuje. Nicméně vždy je alespoň slyšet, co říkám. Záznamy dávám k dispozici v dobré víře, že mohou někomu pomoci s přípravou na zkoušku, ale nemyslím si, že by měly být šířeny jako oficiální materiál MFF UK. Seznam odkazů je k dispozici pouze z domény cuni.cz. Odkazy samotné pak již fungují odkudkoliv.

Záznamy jsou řazeny chronologicky a bohužel jsou k dispozici až od 4. týdne semestru:

Literatura

Odborná literatura se zaměřením na tématiku předmětu existuje především v anglickém jazyce. Primárním zdrojem pro HW část předmětu je kniha Computer Organization and Design od dvojice autorů D. A. Patterson a J. L. Hennessy. Jedná se o jednu z nejlepších knih věnovanou návrhu a architektuře počítačů, podle níž probíhá výuka v bakalářškých programech většiny západních univerzit. V principu je však možné ke studiu použít v podstatě jakoukoliv rozumnou knihu:

 • A. Tanenbaum: Structured Computer Organization
 • W. Stallings: Computer Organization and Architecture
 • V. Heuring, H. Jordan: Computer Systems Design and Architecture

Část předmětu věnovaná operačním systémům pokrývá základní principy, které je opět možné najít v prakticky libovolné knize:

 • A. Tanenbaum: Modern Operating Systems
 • A. Silberschatz, G. Gagne, P. Galvin: Operating System Concepts
 • H. Deitel, P. Deitel, D. Choffnes: Operating Systems

Vedle knih je možné najít velké množství relevatních informací také na webu, např. v anglické verzi encyklopedie Wikipedia. Články k jednotlivým tématům také typicky obsahují řadu odkazů na zdroje, které je možné ke studiu použít.

Domácí literatura

S náplní přednášek se velmi kryje seriál Pavla Tišnovského Co se děje v počítači, který vychází na serveru Root.cz. V celé řadě věcí zachází do větších detailů než je možné prezentovat v omezeném čase přednášek, což však rozhodně není na škodu věci.

Vedle doporučené zahraniční literatury je možné ke studiu vybraných témat využít jako doplněk česky psanou literaturu, ať už ve formě skript z technických škol jako ČVUT, nebo knih vydávaných technickými nakladatelstvími. Uvedené tituly jsou pouze orientační.

 • J. Hlavička: Architektura počítačů. Skripta ČVUT.
 • J. Douša, A. Pluháček: Úvod do počítačových systémů. Skripta ČVUT.
 • J. Bayer, P. Píša, Z. Šebek: Počítače pro řízení. Skripta ČVUT.
 • J. Horejš, J. Brodský, J. Staudek: Struktura počítačů a jejich programové vybavení. SNTL Praha.
Logo of Faculty of Mathematics and Physics
 • Phone: +420 951 554 267, +420 951 554 236
 • Email: info<at-sign>d3s.mff.cuni.cz
 •  
 • How to find us?
Modified on 2016-03-01