Semester: winter
Page in SIS: NSWI063
Grading: Credit

Účastník předmětu získá představu o možnostech, které mu IT trh nabízí, a požadavcích, které musí naplnit, aby v něm byl úspěšný. Bude umět napsat kvalitní životopis a bude vědět, jak hledat práci a co ho čeká při přijímacím řízení a pohovoru. Účastník bude vědět, jak postupovat při zakládání a provozování start-upů, bude mít přehled o IT trhu středních firem a korporací, jaké IT role v korporacích fungují a jaké nároky musí splňovat, aby se na ně dostal. Získá přehled i o problematice řízení IT projektů, IT certifikací a tom, jak řídit a motivovat pracovní týmy.