Labs:
  [not yet scheduled] (Petr Tůma)
Information in SIS: NSWI163
Term: Graded credit

O předmětu

Víte, co mají společného vaše banka, váš oblíbený zpravodajský portál a vaše návštěva studijního informačního systému ? Middleware ! Google či Twitter, ale i mobilní bankovnictví či elektronické obchody, používají middleware - technologe, které nabízejí komunikaci v prostředí internetu. Tento kurz formou cvičení seznámí s technologiemi middleware pro volání serverů, zasílání zpráv a další.

Upozornění: Cvičení obsahují příklady v C++, Javě či Pythonu, očekává se schopnost základní orientace (čtení a úpravy malého rozsahu).