Labs: Friday, 10:40 - 12:10, SU1 online (every two weeks) (Petr Tůma)
Page in SIS: NSWI163
Grading: Graded credit
Mailing list: nswi163@d3s.mff.cuni.cz

Distanční výuka

Abychom omezili šíření koronaviru, předmět je v současné době vyučován pouze distančně. Prosím přihlašte se do mailing listu předmětu pro detailní informace.

Úlohy na cvičení jsou zadávány a diskutovány online podle standardního rozvrhu hodin v konferenčním systému Zoom. Vypracování a odevzdání pokračuje offline, řešení je potřeba odevzdat nejpozději v úterý před dalším cvičením do vašeho GitLab repozitáře v oficiální skupině předmětu. Zadání jsou k dispozici v upstream repozitáři.

O předmětu

Víte, co mají společného vaše banka, váš oblíbený zpravodajský portál a vaše návštěva studijního informačního systému ? Middleware ! Google či Twitter, ale i mobilní bankovnictví či elektronické obchody, používají middleware - technologe, které nabízejí komunikaci v prostředí internetu. Tento kurz formou cvičení seznámí s technologiemi middleware pro volání serverů, zasílání zpráv a další.

Upozornění: Cvičení obsahují příklady v C++, Javě či Pythonu, očekává se schopnost základní orientace (čtení a úpravy malého rozsahu).

Materiály

Kompletní materiály předmětu jsou k dispozici v GitHub repozitáři. Přeložené verze jsou zde jako slides a zde jako poznámky.