Semestr: Oba semestry 2019/20
Přednáška: St 17:20, S5
Stránka v SIS: NSWI133
Zakončení: Zápočet

Série přednášek představitelů komerčních společností na aktuální technická nebo softwarově-inženýrská témata.

Předmět je každý semestr sestavován z aktuálních přednášek, které jsou prezentovány zástupci komerčních, především softwarových společností. Témata jsou technického nebo softwarově-inženýrského rázu a čerpají z odborné praxe dané společnosti. Studentům by tyto přednášky z praxe měly poskytnout novou perspektivu na teoretické znalosti získané během svého studia.

Přednášky mohou navštěvovat také studenti, kteří předmět nemají zapsán, i zájemci z okruhu laické a odborné veřejnosti (až do vyčerpání kapacity posluchárny). Protože budova MFF UK na Malostranském náměstí není již volně přístupná pro nefakultní veřejnost, nemáte-li čipovou kartu UK, požádejte prosím službu na recepci, aby vás do budovy pustila za účelem návštěvy přednášky z cyklu Firemní semináře.

V rámci předmětu vystupují členové partnerského programu MFF UK, ale předmět je otevřen všem společnostem, které dovedou nabídnout zajímavou odbornou přednášku.

Termín

V zimním semestru 2019/2020 se přednášky konají v posluchárně S5 (budova MFF UK na Malostranském náměstí 25, Praha 1) tradičně ve středu od 17:20 do 18:50. Harmonogram přednášek je vždy aktuálně uveden na tomto webu.

Harmonogram

Events: Meetup, Facebook

Datum Přednášející Téma Poznámka
2. října 2019 úvodní informativní schůzka
9. října 2019 Lukáš Hermann (MANTA) Teorie a praxe analýzy datových toků ( abstrakt )
16. října 2019 Karel Rymeš (Microsoft) Revocations in Complex Systems ( abstrakt )
23. října 2019 Philipp Lengauer (Dynatrace) Unbiased Allocation Profiling ( abstrakt ) anglicky
6. listopadu 2019 Pavel Bartůšek (SYSGO) Vývoj security a safety-critical operačního systému PikeOS v Praze ( abstrakt )
13. listopadu 2019 Jan Široký & Jiří Helmich (Mews Systems) Changing hospitality industry from Prague ( abstrakt )
20. listopadu 2019 Tomáš Poch (AppDynamics) APM z pohledu vývojáře ( abstrakt )
27. listopadu 2019 Pavel Šimek (ŠKODA AUTO) Škoda Auto - IT governance a security ( abstrakt )
4. prosince 2019 --- ---
11. prosince 2019 Miloš Broulík & Milan Mrázek (Barclays) Jak být úspěšným vývojářem ve velkém týmu a hlubší zanoření do NLP problému ( abstrakt )
18. prosince 2019 Ondřej Šerý & Luboš Pokorný (H2O.ai) The open source leader in AI ( abstrakt )
8. ledna 2020 --- ---

Pro přiblížení dalších možných témat firemních seminářů si můžete prohlédnout seznam předchozích přednášek za poslední tři akademické roky.

Podmínky udělení zápočtu

Předmět lze zapsat v zimním i letním semestru, nelze jej však zapisovat opakovaně. Nicméně zájemci o konkrétní přednášky mohou předmět navštěvovat i bez zapsání.

Zápočet bude udělen těm studentům, kteří se zúčastní alespoň 50 % konaných seminářů v daném semestru a zároveň do konce zkouškového období daného semestru odevzdají hodnocení předmětu a jednotlivých přednášek (formou eseje v rozsahu asi 2 stran textu formátu A4).

Kontakt

Pokud máte libovolný dotaz nebo připomínku, můžete kontaktovat organizátora přednášek Pavla Parízka.