Semestr: letní 2019/20
Přednáška:
  St 17:20, S5
Informace v SISu: NSWI133
Zakončení: Zápočet

Série přednášek představitelů komerčních společností na aktuální technická nebo softwarově-inženýrská témata.

Předmět je každý semestr sestavován z aktuálních přednášek, které jsou prezentovány zástupci komerčních, především softwarových společností. Témata jsou technického nebo softwarově-inženýrského rázu a čerpají z odborné praxe dané společnosti. Studentům by tyto přednášky z praxe měly poskytnout novou perspektivu na teoretické znalosti získané během svého studia.

Přednášky mohou navštěvovat také studenti, kteří předmět nemají zapsán, i zájemci z okruhu laické a odborné veřejnosti (až do vyčerpání kapacity posluchárny). Protože budova MFF UK na Malostranském náměstí není již volně přístupná pro nefakultní veřejnost, nemáte-li čipovou kartu UK, požádejte prosím službu na recepci, aby vás do budovy pustila za účelem návštěvy přednášky z cyklu Firemní semináře.

V rámci předmětu vystupují členové partnerského programu MFF UK, ale předmět je otevřen všem společnostem, které dovedou nabídnout zajímavou odbornou přednášku.

Termín

V zimním semestru 2019/2020 se přednášky konají v posluchárně S5 (budova MFF UK na Malostranském náměstí 25, Praha 1) tradičně ve středu od 17:20 do 18:50. Harmonogram přednášek je vždy aktuálně uveden na tomto webu.

Harmonogram

Events: Meetup, Facebook

Datum Přednášející Téma Poznámka
2. října 2019 úvodní informativní schůzka
9. října 2019 Lukáš Hermann (MANTA) Teorie a praxe analýzy datových toků (abstrakt)
16. října 2019 Karel Rymeš (Microsoft) TBA
23. října 2019 Philipp Lengauer (Dynatrace) TBA anglicky
6. listopadu 2019 TBA TBA
13. listopadu 2019 TBA TBA
20. listopadu 2019 TBA TBA
27. listopadu 2019 TBA TBA
4. prosince 2019 TBA TBA
11. prosince 2019 TBA TBA
18. prosince 2019 TBA TBA
8. ledna 2020 Karel Charvát (CCSS) TBA


Pro přiblížení dalších možných témat firemních seminářů si můžete prohlédnout seznam předchozích přednášek za poslední tři akademické roky.

Podmínky udělení zápočtu

Předmět lze zapsat v zimním i letním semestru, nelze jej však zapisovat opakovaně. Nicméně zájemci o konkrétní přednášky mohou předmět navštěvovat i bez zapsání.

Zápočet bude udělen těm studentům, kteří se zúčastní alespoň 50 % konaných seminářů v daném semestru a zároveň do konce zkouškového období daného semestru odevzdají hodnocení předmětu a jednotlivých přednášek (formou eseje v rozsahu asi 2 stran textu formátu A4).

Kontakt

Pokud máte libovolný dotaz nebo připomínku, můžete kontaktovat organizátora přednášek Pavla Parízka.