Semestr: Oba semestry 2020/21
Přednáška: St 17:20, S9 / online
Stránka v SIS: NSWI133
Zakončení: Zápočet

Série přednášek představitelů komerčních společností na aktuální technická nebo softwarově-inženýrská témata.

Předmět je každý semestr sestavován z aktuálních přednášek, které jsou prezentovány zástupci komerčních, především softwarových společností. Témata jsou technického nebo softwarově-inženýrského rázu a čerpají z odborné praxe dané společnosti. Studentům by tyto přednášky z praxe měly poskytnout novou perspektivu na teoretické znalosti získané během svého studia.

Přednášky mohou navštěvovat také studenti, kteří předmět nemají zapsán, i zájemci z okruhu laické a odborné veřejnosti (až do vyčerpání kapacity posluchárny). Protože budova MFF UK na Malostranském náměstí není již volně přístupná pro nefakultní veřejnost, nemáte-li čipovou kartu UK, požádejte prosím službu na recepci, aby vás do budovy pustila za účelem návštěvy přednášky z cyklu Firemní semináře.

V rámci předmětu vystupují členové partnerského programu MFF UK, ale předmět je otevřen všem společnostem, které dovedou nabídnout zajímavou odbornou přednášku.

Termín

V zimním semestru 2020/2021 se přednášky konají online posluchárně S9 (budova MFF UK na Malostranském náměstí 25, Praha 1) standardně ve středu od 17:20 do 18:50. Harmonogram přednášek je vždy aktuálně uveden na tomto webu.

Harmonogram

Events: Meetup, Facebook

Datum Přednášející Téma Poznámka
3. března 2021 úvodní informativní schůzka
10. března 2021 Jirka Vejražka (Barclays) Co dělá Red Team aneb hackněte si vlastní banku (abstrakt)
17. března 2021 Tomáš Herceg (RIGANTI) Jak těžké je vyvíjet open-source framework (abstrakt)
24. března 2021
31. března 2021
7. dubna 2021 Tomáš Kvasnička (CDN77) Od 700 Mbit/s k 70 Tbit/s za 7 let (abstrakt)
14. dubna 2021 Jan Široký & Jiří Helmich (Mews) Changing hospitality industry from Prague (abstrakt)
21. dubna 2021 Jan Čurn (Apify) Jak se buduje globální tech startup z Prahy (abstrakt)
28. dubna 2021 Ondřej Šerý (Pure Storage) Persistent storage in Kubernetes with Portworx by PureStorage (abstrakt)
5. května 2021
19. května 2021 Michal Malohlava (H2O.ai) Building ML Platform from scratch (abstrakt)
26. května 2021 Petr Hošek (Google) Building a General Purpose Operating System from Scratch (abstrakt)
2. června 2021

Pro přiblížení dalších možných témat firemních seminářů si můžete prohlédnout seznam předchozích přednášek za poslední tři akademické roky.

Podmínky udělení zápočtu

Předmět lze zapsat v zimním i letním semestru, nelze jej však zapisovat opakovaně. Nicméně zájemci o konkrétní přednášky mohou předmět navštěvovat i bez zapsání.

Zápočet bude udělen těm studentům, kteří se zúčastní alespoň 50 % konaných seminářů v daném semestru a zároveň do konce zkouškového období daného semestru odevzdají hodnocení předmětu a jednotlivých přednášek (formou eseje v rozsahu asi 2 stran textu formátu A4).

Kontakt

Pokud máte libovolný dotaz nebo připomínku, můžete kontaktovat organizátora přednášek Pavla Parízka.