Semestr: zimní 2022/23
Přednáška: St 17:20, S4
Stránka v SIS: NSWI133
Zakončení: Zápočet

Série přednášek představitelů komerčních společností na aktuální technická nebo softwarově-inženýrská témata.

Předmět je každý semestr sestavován z aktuálních přednášek, které jsou prezentovány zástupci komerčních, především softwarových společností. Témata jsou technického nebo softwarově-inženýrského rázu a čerpají z odborné praxe dané společnosti. Studentům by tyto přednášky z praxe měly poskytnout novou perspektivu na teoretické znalosti získané během svého studia.

Přednášky mohou navštěvovat také studenti, kteří předmět nemají zapsán, i zájemci z okruhu laické a odborné veřejnosti (až do vyčerpání kapacity posluchárny). Protože budova MFF UK na Malostranském náměstí není již volně přístupná pro nefakultní veřejnost, nemáte-li čipovou kartu UK, požádejte prosím službu na recepci, aby vás do budovy pustila za účelem návštěvy přednášky z cyklu Firemní semináře.

V rámci předmětu vystupují členové partnerského programu MFF UK, ale předmět je otevřen všem společnostem, které dovedou nabídnout zajímavou odbornou přednášku.

Termín

V zimním semestru 2022/2023 se přednášky konají v posluchárně S4 (budova MFF UK na Malostranském náměstí 25, Praha 1) standardně ve středu od 17:20 do 18:50. Harmonogram přednášek je vždy aktuálně uveden na tomto webu.

Harmonogram

Datum Přednášející Téma Poznámka
5. října 2022 úvodní informativní schůzka
12. října 2022 Patrick Lucey (Stats Perform) AI in sports (abstrakt) anglicky
19. října 2022 Tomáš Herceg (RIGANTI) Jak těžké je vyvíjet open-source framework (abstrakt)
26. října 2022 Jan Šeda (ŠKODA AUTO) IoT a průmysl 4.0 (abstrakt)
2. listopadu 2022 Václav Pech (JetBrains) Programujme doménově (abstrakt)
16. listopadu 2022 Dušan Kovačič (Rockaway Blockchain Fund) Why Web 3 Matters? (abstrakt)
23. listopadu 2022 Martin Wirth (Stats Perform) Serverless in Practice (abstrakt)
30. listopadu 2022 Štěpán Šindelář (Oracle) GraalVM: Java a GraalPy (abstrakt)
7. prosince 2022 Petr Netušil & Pavel Lipavský (DHL) IT Problémy a výzvy v Globální Logistice (abstrakt)
14. prosince 2022 Petr Hošek (Google) Fuchsia: Building an Operating System for Ubiquitous Computing (abstrakt) anglicky
21. prosince 2022 Miroslav Beneš (SUSE) Kernel Live Patching (abstrakt)
4. ledna 2023 Jakub Háva (H2O.ai) Implementing Big Data Feature Store (abstrakt)

Pro přiblížení dalších možných témat firemních seminářů si můžete prohlédnout seznam předchozích přednášek za poslední tři akademické roky.

Podmínky udělení zápočtu

Zápočet bude udělen těm studentům, kteří se zúčastní alespoň 50 % konaných seminářů a zároveň do konce zkouškového období daného semestru odevzdají hodnocení předmětu a jednotlivých přednášek (formou eseje v rozsahu asi 2 stran textu formátu A4).

Předmět nelze zapisovat opakovaně, ale zájemci o konkrétní přednášky mohou předmět navštěvovat i bez zapsání.

Kontakt

Pokud máte libovolný dotaz nebo připomínku, můžete kontaktovat organizátora přednášek Pavla Parízka.