Page in SIS: NSWI080
Grading: Credit and exam

O předmětu

Middleware označuje technologie používané pro konstrukci moderních distribuovaných aplikací. Toto je kurz o middleware technologiích pro pokročilé studenty. Seznámí studenty s rolí middleware v moderních softwarových architekturách, poté se věnuje jednotlivým funkcím typicky nabízeným middleware jako je volání vzdálených procedur (remote procedure call), zasílání zpráv (messaging), instalace (deployment) a další a u každé jednak rozebírá principy a jednak seznamuje s konkrétními technologiemi.