Lectures:
  Úterý, 9:00-10:30, Zoom (v případě vzdálené výuky) (česky) (Jaroslav Tulach (Oracle Labs))
  Úterý, 9:00-10:30, S11 (v případě prezenční výuky, nepravděpodobné) (česky) (Jaroslav Tulach (Oracle Labs))
Page in SIS: NSWI176
Grading: Credit
Mailing list: nswi176@d3s.mff.cuni.cz

O předmětu

Jaký je nejrychlejší programovací jazyk? Může být JavaScript rychlejší než Céčko? Existuje jednoduchý způsob, jak si napsat jazyk, který bude opravdu rychlý? Musíme opravdu psát všechny knihovny znovu a znovu? Jak se implementuje debugger? A jak profiler? Kolik to dá práce? To jsou otázky, na které v průběhu semináře budeme hledat a nalezneme odpovědi.

Budeme používat GraalVM, což je nejrychlejší virtuální stroj, který shodou okolností pomáhá vyvíjet tým z pražské pobočky OracleLabs. Díky tomu to bude seminář praktický, přibližující nejnovější trendy ve vývoji virtuálních strojů. Žádná otázka nebude tabu - o GraalVM víme úplně vše!

Cílem bude ukázat si na výhody a zádrhele dynamického překladu. Pochopit, co překladač ve skutečnosti dělá a naučit se dorozumět se s ním - tedy programovat tak, abyste z dynamického překladu v GraalVM získali co nejvíce. Máte-li vlastní programovací jazyk, vezměte si jej s sebou - uděláme jej rychlejší!

A pokud to někoho bude opravdu bavit, tak může pokračovat v létě při studijní stáži v OracleLabs v Jinonicích.

Přes mailing-list nswi176@d3s.mff.cuni.cz budou rozesílány aktualizace ale je v něm prostor i pro diskuzi, která se nevešla na cvičení :-).

Rozvrh

TopicDetails
I. Představujeme nejrychlejší univerzální virtuální stroj
 • povídání o tom, že již žijeme v mnohojazyčném světě
 • představení GraalVM:
  • Eratosthenovo síto: https://github.com/jtulach/sieve
  • Souboj ruby rb/sieve.rb vs. truffleruby
  • Stejně všichni píší v JavaScriptu, že?
   • node js/sieve.js vs. graalvm/bin/js
  • Musíme tedy přepisovat všechny programy do JavaScriptu? Ne, stačí jen část:
   • graalvm/bin/polyglot --file ruby+js/sieve.rb --file ruby+js/sieve.js
   • Vysvětlit Polyglot.export/import
 • A co Java?
  • mvn -f java/algorithm package exec:java je stále rychlejší než JavaScript
  • a navíc JAVA_HOME=/graalvm mvn ... bývá často ještě rychlejší!
 • GraalVM nám dá rychlost, ale také nástroje, které jinde těžko nalezneme
  • Vysvětlení, jak Graal překladač používá grafy
  • Demonstrace Ideal Graph Visualizeru
 • Dost o JVM. Představme si Truffle: ušetří nám práci při psaní jazyků
  • Postavte si syntaktický strom. Napište interpreter. A ono to již bude rychlé.
 • Kdo by chtěl psát vlastní debugger či profiler?
  • Demonstrace polyglotního ladění na ruby+js/fromjava projektu
  • Otevřít v NetBeans 11+, breakpoint na eval(js).
  • Zmáčknout “Stop in GraalVM script” in toolbar - zastaví se v JavaScriptu
  • Dát breakpoint na natural.next. Až se tam zastavíme “jít dovnitř”. Skočíme do Ruby.
  • Ukázat proměnné v různých jazycích
  • Ukázat zásobník ve skriptovacích jazycích (Java/JavaScript/Ruby jsou vidět najednou)
  • Přepnout na “Java pohled”. Skočit do interpretru JavaScriptu či Ruby
 • Popsat architekturu GraalVM:
  • JVM, JVMCI, Graal Compiler dává Java, Scala, Ruby
  • plus Truffle API dává Ruby, R, JavaScript, Python
  • když už to máme může GraalVM použít v Node.js či Ruby on Rails místo tradičních VM
  • A pak ještě existuje Sulong ten dává C++, C, Rust, Fortran, atd.
 • Představit native-image a AOT překlad
  • demonstrace rychlosti startu mezi graalvm/bin/ruby a graalvm/bin/ruby --jvm
 • Nejtěžší problém v dynamických jazycích? a + b
  • vysvětlení jak funguje barvení syntaktických stromů
  • deoptimalizace a reoptimalizace

Ukázka: https://www.youtube.com/watch?v=zFxrZTVknmk

II. How Modern Compilers Work

Based on Chris talk and slides:

 • What is a JIT compiler?
 • Why write a JIT compiler in Java?
 • Setting up Graal
 • The JVM compiler interface
 • The Graal graph
 • From bytecode to machine code
  • The bytecode parser and graph builder
  • Emitting assembly
  • Assembly out
 • Optimisations
  • Canonicalisation
  • Global value numbering
  • Lock coarsening
 • Practicalities
  • Register allocation
  • Scheduling
 • What can you use Graal for?
  • A final-tier compiler
  • Your own specific optimisations
  • Ahead-of-time compilation
  • Truffle
 • Summary
III. Talk 2 Compiler: Directives

Walk-thru Talk 2 Compiler demo project:

 • Use CallTarget & RootNode to enter partial evaluation mode
 • Use mvn test -Pigv to send graphs to IGV
 • Install maven modules to IGV to show connection between graph and source
 • Follow the README:
  • warmWelcome
  • transferToInterpreter
  • Rewrite to use profiles
 • Show how to write own language
IV. Talk 2 Compiler: Assumptions & Caches
V. Talk 2 Compiler: Nodes & Specializations
VI. Memory Management
 • Garbage Collector
 • VirtualFrame
  • Descriptor
 • DynamicObject
  • Shape
VII. Graal Self
VIII. JIT vs. AOT překlad
IX. Interop mezi jazyky
X. Tools & Instruments
 • Making your language “toolable”
  • Source section
  • Tags
  • Show how to debug in NetBeans
 • Writing an instrument
  • Debugger, profiler, code coverage, language server protocol, NetBeans
 • node.js
  • Mixing Java and JavaScript & co.
XI. Static Languages with LLVM
 • Sulong - interpret C, Rust, atd.
 • Truffle NFI
XII. Writing bytecode interpreter
 • Espresso - Java interpreter
 • Sulong - bitcode interpreter
XIII. Real Language Problems
 • implementace FFI jazyku jako Ruby/Python/R
 • yield in JavaScriptu
 • lazy evaluation in R
Appendix A: Contributing To Open Source
 • Overview of the repositories
 • Python, JavaScriptem, Ruby, FastR, Espresso
 • mx tooling
 • Signing OCA