Doktorand

Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů
Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova

Malostranské náměstí 25
118 00, Praha 1

E-mail: kliber@d3s.mff.cuni.cz
Telefon: +420 951 554 121
Office: 309, 3rd floor

Oblasti zájmu

Teaching 2020/2021

Výuka 2019/2020

Výuka 2018/2019