Semestr: zimní 2023/24
Přednáška: Čtvrtek, 14:00, S7 (sudé týdny) (Jan Kofroň)
Stránka v SIS: NSWI162
Zakončení: Zápočet

Aktuality

Přednášky

Datum Název Soubory
12. 10. 2023 Úvod, výroková logika, speciální teorie, kontrakty pro specifikaci programů Přednáška 1
26. 10. 2023 Indukce Přednáška 2
9. 11. 2023 Pi a PiVC Přednáška 3
23. 11. 2023 Částečná správnost Přednáška 4
7. 12. 2023 Úplná správnost
21. 12. 2023 Strategie pro psaní anotací
11. 1. 2024 Reálné systémy pro verifikaci pomocí kontraktů

Anotace

Cílem kurzu je seznámit studenty se základy sémantiky imperativních programovacích jazyků. Studenti budou seznámeni s nástrojem pro verifikaci vlastností programů. Zápočet bude udělen za vypracování tří domácích úloh menšího rozsahu.

Sylabus

Literatura