Semestr: zimní 2020/21
Přednáška: Pátek, 10:40, Zoom (liché týdny – sudé kalendářní) (Jan Kofroň)
Stránka v SIS: NSWI162
Zakončení: Zápočet

Aktuality

Přednášky

Datum Název Soubory
2. 10. 2020 Úvod, výroková logika, speciální teorie, kontrakty pro specifikace programů prednaska01.pdfzáznam přednášky
16. 10. 2020 Indukce prednaska02.pdfzáznam přednášky
30. 10. 2020 Pi a PiVC prednaska03.pdfzáznam přednášky
13. 11. 2020 Částečná správnost prednaska04.pdfzáznam přednáškyInsertionSort.piUnsortedUnion.pi
27. 11. 2020 Úplná správnost prednaska05.pdfzáznam přednáškyPytel-termination.piBubbleSort-termination.piQuickSort-termination.piMergeSort-termination.pi
8. 12. 2020 Strategie pro psaní anotací prednaska06.pdfzáznam přednáškyQuickSort.pi

Anotace

Cílem kurzu je seznámit studenty se základy sémantiky imperativních programovacích jazyků. Studenti budou seznámeni s nástrojem pro verifikaci vlastností programů. Zápočet bude udělen za vypracování tří domácích úloh malého rozsahu.

Sylabus

Literatura