Semestr: zimní 2020/21
Přednáška: Pátek, 10:40, SU1 (liché týdny – sudé kalendářní) (Jan Kofroň)
Stránka v SIS: NSWI162
Zakončení: Zápočet

Anotace

Cílem kurzu je seznámit studenty se základy sémantiky imperativních programovacích jazyků. Studenti budou seznámeni s nástrojem pro verifikaci vlastností programů. Zápočet bude udělen za vypracování tří domácích úloh malého rozsahu.

Sylabus

Literatura