Semestr: zimní 2021/22
Přednáška: Čtvrtek, 12:20, SU2 (liché týdny) (Jan Kofroň)
Stránka v SIS: NSWI162
Zakončení: Zápočet

Aktuality

Přednášky

Datum Název Soubory
30. 9. 2021 Úvod, výroková logika, speciální teorie, kontrakty pro specifikaci programů lecture01.pdf
14. 10. 2021 Indukce lecture02.pdfexamples02.zip
11. 11. 2021 Pi a PiVC lecture03.pdfexamples03.zip
25. 11. 2021 Částečná správnost lecture04.pdfexamples04.zip
16. 12. 2021 Úplná správnost lecture05.pdfexamples05.zip
6. 1. 2022 Strategie pro psaní anotací lecture06.pdfexamples06.zip
6. 1. 2022 Reálné systémy pro verifikaci pomocí kontraktů lecture07.pdf

Anotace

Cílem kurzu je seznámit studenty se základy sémantiky imperativních programovacích jazyků. Studenti budou seznámeni s nástrojem pro verifikaci vlastností programů. Zápočet bude udělen za vypracování tří domácích úloh malého rozsahu.

Sylabus

Literatura