Semestr: zimní 2022/23
Přednáška: Úterý, 10:40, SU2 (liché týdny) (Jan Kofroň)
Stránka v SIS: NSWI162
Zakončení: Zápočet

Aktuality

Přednášky

Datum Název Soubory
11. 10. 2022 Úvod, výroková logika, speciální teorie, kontrakty pro specifikaci programů Přednáška 1
25. 10. 2022 Indukce Přednáška 2
08. 11. 2022 Pi a PiVC Přednáška 3Příklady
22. 11. 2022 Částečná správnost Přednáška 4Příklady
6. 12. 2022 Úplná správnost Přednáška 5Příklady
20. 12. 2022 Strategie pro psaní anotací, reálné systémy pro verifikaci pomocí kontraktů Přednáška 6Příklady
20. 12. 2022 Reálné systémy pro verifikaci pomocí kontraktů Přednáška 7

Anotace

Cílem kurzu je seznámit studenty se základy sémantiky imperativních programovacích jazyků. Studenti budou seznámeni s nástrojem pro verifikaci vlastností programů. Zápočet bude udělen za vypracování tří domácích úloh menšího rozsahu.

Sylabus

Literatura