Tato stránka obsahuje přehled příkazů, které budeme používat během cvičení. Má to být takový startovní bod: pokud víte, co vlastně chcete udělat, ale hledáte vhodný příkaz. Odkazy vás navedou na kompletní manuálovou stránku nebo (lépe) využijte manpage na vašem počítači.

Příklady by měly fungovat na libovolném aktuálním Linuxu.

Příkazy: bc, cat, cd, cp, cut, echo, grep, head, ls, mkdir, paste, pwd, rm, rmdir, sort, tail, test, touch, tr, wc.

bc: kalkulačka (výpočty výrazů)

man 1 bc (man7.org, linux.die.net).

echo "for (x=0; x<10; x++) {random();}" | bc
bc ~/arithmetic-computation

cat: spojí a tiskne soubory

man 1 cat (man7.org, linux.die.net).

cat /etc/passwd
cat /etc/passwd - /etc/group

cd: změna pracovního (současného) adresáře

man 1p cd (man7.org, linux.die.net).

cd
cd /etc

cp: kopíruje soubory i adresáře

man 1 cp (man7.org, linux.die.net).

cp /etc/passwd .
cp /etc/passwd ~/passwords.backup
cp -r /etc/default defaults_copy

cut: tiskne části řádků

man 1 cut (man7.org, linux.die.net).

cut -d: -f 1,5-7 /etc/passwd

echo: vypíše argumenty na standardní výstup

man 1 echo (man7.org, linux.die.net).

echo
echo -n Hello
echo Printing Hello World to screen

grep: tiskne řádky odpovídající vzoru (regulárnímu výrazu, regexu)

man 1 grep (man7.org, linux.die.net).

grep system /etc/passwd
grep --color=auto system /etc/passwd
grep ':[0-9][0-9][0-9]:' /etc/passwd

head: tiskne začátky souborů

man 1 head (man7.org, linux.die.net).

head /etc/passwd
head -n2 /etc/passwd /etc/group

ls: vypíše obsah adresáře (soubory, časy úprav, atd.)

man 1 ls (man7.org, linux.die.net).

ls
ls /etc
ls /proc/1/fd

mkdir: vytváří adresáře

man 1 mkdir (man7.org, linux.die.net).

mkdir dir1 dir2 dir3
mkdir -p dir1/dir2/dir3

paste: spojí řádky z více souborů

man 1 paste (man7.org, linux.die.net).

paste /etc/passwd /etc/group
paste -d+ /etc/passwd/ /etc/group
cut -d: -f 3 /etc/passwd | paste -s -d+

pwd: tiskne pracovní (současný) adresář

man 1 pwd (man7.org, linux.die.net).

pwd

rm: odstraňuje soubory i adresáře

man 1 rm (man7.org, linux.die.net).

rm ~/passwords.backup
rm -r dir1
rm /proc/1/status

rmdir: odstraňuje adresáře

man 1 rmdir (man7.org, linux.die.net).

rmdir dir1
rmdir /etc
rmdir -p dir1/dir2

sort: setřídí řádky

man 1 sort (man7.org, linux.die.net).

sort /etc/group
sort -n -t: -k3 /etc/passwd

tail: tiskne konce souborů

man 1 tail (man7.org, linux.die.net).

tail -n 5 /etc/passwd /etc/shadow
tail -q -f /etc/group

test: porovnává hodnoty, rozhoduje o typech souborů, vhodné do podmínek (též jako [)

man 1 test (man7.org, linux.die.net).

test 5 -gt 2; echo $?
test 2 -gt 5; echo $?
[ 5 -gt 2
[ 5 -gt 2 ]; echo $?
test -f /etc/passwd

touch: aktualizuje datum poslední změny souboru, vytvoří i nový soubor

man 1 touch (man7.org, linux.die.net).

touch ~/touch.example.txt
touch ~/.bashrc
touch /etc/passwd

tr: přeloží (nahradí) nebo odstraní znaky (písmena)

man 1 tr (man7.org, linux.die.net).

tr ':' ' ' </etc/passwd
tr -d '/' </etc/passwd
tr 'a-z' 'A-Z' </etc/passwd

wc: počítá slova, řádky i bajty v souboru

man 1 wc (man7.org, linux.die.net).

wc </etc/passwd
wc /etc/passwd
wc -l </etc/passwd