Semestr: letní 2021/22
Přednáška: Zrušená, nahrazená čtením před cvičením.
Cvičení:
  Pondělí, 9.00, N11 (Vojtěch Horký)
  Pondělí, 14.00, N8 (Lukáš Ondráček)
  Pondělí, 14.00, N11 (Tomáš Volf)
  Pondělí, 15.40, N11 (Jakub Galgonek)
  Úterý, 10.40, N11 (Jakub Galgonek)
  Úterý, 12.20, N11 (Vojtěch Horký)
  Úterý, 14.00, N10 (Danylo Khalyeyev)
  Středa, 14.00, N11 (David Čepelík)
  Středa, 15.40, N11 (David Čepelík)
  Čtvrtek, 9.00, N8 (Zdeněk Kasner)
  Pátek, 9.00, N11 (Martin Mareš)
  Pátek, 9.00, N8 (Jan Uhlík)
  Pátek, 10.40, N8 (Jan Uhlík)
  Využijte virtuální cvičení 21bNSWI177x17 pokud se neplánujete účastnit osobně.
Stránka v SIS: NSWI177
Zakončení: Klasifikovaný zápočet
Mailing list: nswi177@d3s.mff.cuni.cz

O předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy práce na operačním systému Linux. Předmět se zaměřuje převážně na praktické aspekty práce v unixovém prostředí a základní administrátorské úlohy. Absolventi kurzu by se měli orientovat v prostředí linuxových OS a být schopni instalovat, konfigurovat a (s využitím skriptování) efektivně využívat nástroje a služby, které přestavují základní stavební prvky moderní infrastruktury pro vývoj software.

Sylabus

  • Základní pojmy. Systém souborů. Uživatelé, skupiny, oprávnění.
  • Základy administrace. Instalace systému. Správa softwarových balíčků. Konfigurace základních služeb a sítě.
  • Práce na vzdálených strojích. Autentizace, privátní klíče. Přenos dat.
  • Práce v shellu. Skriptování, regulární výrazy a zpracování textu.
  • Infrastruktura pro vývoj software. Build systémy. Systémy a služby pro správu verzí.

Předchozí roky