Semestr: letní 2023/24
Stránka v SIS: NSWI177
Zakončení: Klasifikovaný zápočet

Poznámka k české verzi stránek: primárním jazykem při vytváření materiálů je angličtina. Snažíme se udržovat českou verzi co nejaktuálnější, pokud se v části (české) stránky objeví anglický text, tak to jen znamená, že jsme ještě nestihli aktualizovat překlad (a na 90% o tom víme a pracujeme na opravě). S překladem nám pomáhají automatické nástroje, snažíme se vždy překlad i ručně zkontrolovat a doladit. Pokud bude ale cokoliv nejasného, určitě se nám, prosím, ozvěte.

O předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy práce na operačním systému Linux. Předmět se zaměřuje převážně na praktické aspekty práce v unixovém prostředí a základní administrátorské úlohy. Absolventi kurzu by se měli orientovat v prostředí linuxových OS a být schopni instalovat, konfigurovat a (s využitím skriptování) efektivně využívat nástroje a služby, které přestavují základní stavební prvky moderní infrastruktury pro vývoj software.

Sylabus

  • Základní pojmy. Systém souborů. Uživatelé, skupiny, oprávnění.
  • Základy administrace. Instalace systému. Správa softwarových balíčků. Konfigurace základních služeb a sítě.
  • Práce na vzdálených strojích. Autentizace, privátní klíče. Přenos dat.
  • Práce v shellu. Skriptování, regulární výrazy a zpracování textu.
  • Infrastruktura pro vývoj software. Build systémy. Systémy a služby pro správu verzí.

Předchozí roky