Semestr: letní 2019/20
Přednáška: [zatím nerozvrženo] (Vojtěch Horký)
Stránka v SIS: NSWI177
Zakončení: Klasifikovaný zápočet
Mailing list: nswi177@d3s.mff.cuni.cz

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy unixových systémů a operačních systémů na bázi GNU/Linux. Předmět se zaměřuje převážně na praktické aspekty práce v unixovém prostředí a základní administrátorské úlohy. Absolventi kurzu by se měli orientovat v prostředí linuxových OS a být schopni instalovat, konfigurovat a (s využitím skriptování) efektivně využívat nástroje a služby, které přestavují základní stavební prvky moderní infrastruktury pro vývoj software.

Podmínky zakončení předmětu

Známka z předmětu je odvozena od počtu získaných bodů z úloh zadaných na cvičení. Jelikož základní podmínkou je systematická práce během semestru, jsou vyloučeny opravné termíny.

Sylabus

Další informace

[ bude doplněno ]