Cílem předmětu je představit studentům operační systém Linux. Důraz je kladen na praktické osvojení činností, které potřebuje systémový správce, cílový uživatel i vývojář. Z tohoto pohledu je také kladen největší důraz na praktické úlohy a jak jsou propojeny s koncepty operačních systémů, síťování a vývoje softwaru.

Předmět by měl studentům poskytnout přehled o prostředí Linuxu a jak jim umožní zjednodušit si a zautomatizovat jejich práci. Mnoho probíraných nástrojů je k dispozici i v jiných operačních systémech, ale věříme, že právě Linux poskytuje to správné prostředí pro jejich bezproblémové propojení.

Po absolvování kurzu bystě měli umět nainstalovat Linux a spravovat ho na pracovním stroji (např. tedy na vašem notebooku, administrace serverů je pokryta samostatným předmětem NSWI106 Administrace Linuxu). Také budete rozumět základním principům automatizace při sestavování a nasazování softwaru. V neposlední řadě získáte praktickou znalost správy verzí zdrojových kódu.

Šíře pokrytých témat je velká. Pro každé téma vybíráme několik nástrojů, na kterých demonstrujeme obecnější principy. Výběr nástrojů je vždy složitý, protože existují desítky (někdy i stovky) podobných projektů. Snažíme se vybírat programy, které jsou relevantní, široce používané a rozumné. Nezlobte se na nás, pokud se tam neobjeví váš oblíbený nástroj – více příkladů se nám tam prostě nevejde :-).

Dalším přínosem kurzu je, že si absolventi procvičí čtení dokumentace a získávání informací. Vestavěná dokumentace, která je automaticky k dispozici má v unixových systémech dlouhou tradici a Linux není výjimkou.