Semester: summer 2019/20
Lectures: Wednesday, 15:40-17:10 (every other week), S5 (Vojtěch Horký)
Labs:
  Monday, 9:00-10:30, SU2 (Karolína Hořeňovská)
  Monday, 15:40-17:10, SU2 (Vít Kabele)
  Monday, 17:20-18:50, SU2 (Vít Kabele)
  Tuesday, 14:00-15:30, SU2 (Lukáš Ondráček)
  Wednesday, 12:20-13:50, SU2 (Vojtěch Aschenbrenner)
  Wednesday, 14:00-15:30, SU2 (Vojtěch Aschenbrenner)
  Wednesday, 14:00-15:30, SU1 (Vojtěch Horký)
  Wednesday, 17:20-18:50, SU2 (Vojtěch Aschenbrenner)
  Thursday, 10:40-12:10, SU2 (Filip Kliber)
  Friday, 10:40-12:10, SU2 (Vojtěch Horký)
Page in SIS: NSWI177
Grading: Graded credit
Mailing list: nswi177@d3s.mff.cuni.cz

News

Course completion requirements updated (see info in SIS).

Aktuality

Aktualizovány podmínky zakončení předmětu (vizte info v SISu).

About

The goal of the course is to acquaint students with the principles of UNIX and operating systems based on GNU/Linux. The course focuses primarily on the practical aspects of working in a UNIX-like environment and basic administration tasks. The graduates are expected to be capable of installing, configuring, and (with the use of scripting) effectively using tools and services that serve as the basis of a modern software development infrastructure.

O předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy unixových systémů a operačních systémů na bázi GNU/Linux. Předmět se zaměřuje převážně na praktické aspekty práce v unixovém prostředí a základní administrátorské úlohy. Absolventi kurzu by se měli orientovat v prostředí linuxových OS a být schopni instalovat, konfigurovat a (s využitím skriptování) efektivně využívat nástroje a služby, které přestavují základní stavební prvky moderní infrastruktury pro vývoj software.

Syllabus

 • Basic concepts. Filesystem. Users, groups, and permissions.
 • Administration basics. System installation. Software package management. Network interface configuration.
 • Work on remote machines. Authentication, private keys. Data transfer.
 • Shell environment. Scripting, regular expressions and text processing.
 • Software development infrastructure. Build systems. Version management systems and services.

Sylabus

 • Základní pojmy. Systém souborů. Uživatelé, skupiny, oprávnění.
 • Základy administrace. Instalace systému. Správa softwarových balíčků. Konfigurace základních služeb a sítě.
 • Práce na vzdálených strojích. Autentizace, privátní klíče. Přenos dat.
 • Práce v shellu. Skriptování, regulární výrazy a zpracování textu.
 • Infrastruktura pro vývoj software. Build systémy. Systémy a služby pro správu verzí.

Course completion requirements

To get the credit, you have to obtain at least 8 activity points have one video meeting discussing your solutions and gather at least 60 points from the scripting tasks (see details below). Because this requires systematic work throughout the whole semester, it rules out any retakes.

Activity points will be awarded for activity during the labs (either during discussion or written tests). Note that preparation of the before-class topics will be always needed. To prevent roll-over by the more talkative students, there will be a limit of 2 activity points per one lab.

Scripting tasks are published on a separate page and are divided into several groups. Each group has a minimum of points required to pass the course (that is to prevent you from skipping some topic completely). This minimum is clearly marked within each group.

In total, you can get 100 points from the scripting tasks. Your grade will be computed as following:

 • 91-100 points – excellent (1)
 • 76-90 points – very good (2)
 • 60-75 points – good (3)

Students that have less than 60 points from the scripting tasks or less than 8 activity points do not attend any remote discussion of solutions failed the course.