Group Deadline (AoE) Points required Points total
Introduction 2020-03-20 6 10
Shell scripting 2020-04-09 8 20
SSH 2020-05-03 7 16
Developers' tools 2020-05-15 9 20
Team assignment 2020-06-30 15 25
Build systems 2020-07-26 5 14
Vagrant and Networking 2020-07-26 3 10

Submission notes

Submit your solutions to your GitLab repository under the teaching/nswi177/2020-summer group (we will create this repository for you). For team task, we will create a new repository for each team.

For each task, its name specifies the filename where to store your solution. Respect this naming as otherwise we will not be able to find your solution.

We accept solutions in English, Czech and Slovak language.

Poznámky k odevzdání

Řešení úloh odevzdejte do vašeho GitLabového repozitáře ve skupině teaching/nswi177/2020-summer (repozitář vám vytvoříme). Pro týmovou úlohu vytvoříme nový repozitář pro každý tým.

Pro každou úlohu je určen název souboru, do kterého má být uložena. Dodržujte toto pojmenování abychom mohli vaše řešení najít.

Přijímáme řešení v angličtině, češtině a slovenštině.

Points total 115
Excellent (1) > 90
Very good (2) 76-90
Good (3) 60-75
Bodů celkem 115
Výborně (1) > 90
Velmi dobře (2) 76-90
Dobře (3) 60-75