Semestr: letní
Přednáška: [zatím nerozvrženo] (Alena Koubková)
Cvičení: [zatím nerozvrženo] (Alena Koubková)
Stránka v SIS: NTIN033
Zakončení: Zkouška a zápočet

Upozornění

Úmluva na výběrovou přednášku proběhne e-mailem. Prosím zájemce, aby mě kontaktovali nejpozději do pátku 17. února 2023

Sylabus

Experimentální algoritmika a její vztah k teoretické analýze algoritmů. Softwarové systémy pro experimentální analýzu algoritmů: knihovny efektivních implementací, soubory (generátory) testovacích dat, nástroje pro vizualizaci a animaci. Přehled statistických metod pro zpracování experimentálních dat. Pořizování dat pro experimenty s algoritmy, náhodné generování, metody výběru z existujících souborů dat. Softwarové systémy pro statistickou analýzu dat. Příklady experimentální analýzy složitosti algoritmů (třídicí algoritmy, grafové algoritmy, hašování apod.), interpretace výsledků a porovnání s teoretickými výsledky.

Slidy k přednášce

Úvod

Statistické metody

Regrese

Porovnání více výběrů – analýza rozptylu

Neparametrické a robustní metody

Pořizování dat pro experimenty

Měření času

Cvičení

Obsahem cvičení bude samostatné vypracování experimentální studie chování konkrétního algoritmu, zadaného podle vlastního zájmu studenta. Cvičení v klasické formě se nekoná.

Zkouška a zápočet

Zápočet se uděluje za vypracování semestrální práce, účast na cvičení se nevyžaduje. Charakter zápočtu umožňuje jeho opakování. Zápočet je nutnou podmínkou pro zkoušku. Předmět nemá zkoušku v klasické podobě. Známka je odvozena od úrovně odevzdané semestrální práce.