Semestr: letní
Přednáška: [zatím nerozvrženo] (Alena Koubková)
Stránka v SIS: NDBI019
Zakončení: Zkouška

Upozornění

Úmluva na výběrovou přednášku proběhne e-mailem. Prosím zájemce, aby mě kontaktovali nejpozději do pátku 17. února 2023

Sylabus

Statistika a data mining - podobnost a rozdíly. Statistické metody pro data mining. Hledání různých typů závislostí - korelační analýza, regresní model, kontingenční tabulky, statistická analýza časových řad. Bayesovská analýza, bayesovské sítě. Pravděpodobnostní modely dokumentografického informačního systému.

Slidy k přednášce

Data mining

Statistické metody

Časové řady

Bayesovské sítě

Dokumentografické informační systémy

Zkouška

Zkoušku je možné složit dvěma způsoby: buď jako klasickou ústní zkoušku s požadavky odpovídajícími sylabu předmětu, nebo vypracováním samostatné práce spočívající v praktické aplikaci vybraných metod.