Lectures: Thursday, 15:40, S4
Page in SIS: NSWI161
Grading: Exam

Předmět Pokročilé operační systémy poskytuje formou samostatných přednášek detailní informace o vybraných tématech, která se týkají architektury a implementace operačních systémů. Přednášejícími jsou odborníci z předních softwarových společností věnující se vývoji operačních systémů, předmět tak poskytuje unikátní příležitost pro přímý kontakt se současným vývojem operačních systémů.

V letním semestru 2018/2019 se přednášky konají ve čtvrtek od 15:40 do 17:10 v posluchárně S4 podle harmonogramu uvedeného níže. Harmonogram bude v průběhu semestru průběžně aktualizován, sledujte proto prosím pravidelně tento web.

Přednášky mohou navštěvovat také studenti, kteří předmět nemají zapsán, i zájemci z okruhu laické a odborné veřejnosti. Protože budova MFF UK na Malostranském náměstí není běžně volně přístupná pro nefakultní veřejnost, požádejte v případě potřeby službu na recepci, aby vás do budovy za účelem návštěvy přednášky pustila.

K výměně informací mezi studenty a vyučujícími je určen mailing list. Pro dotazy a připomínky týkající se výuky používejte prosím přednostně tento mailing list. Pokud máte dotaz nebo připomínku, kterou nechcete posílat do mailing listu, můžete také kontaktovat garanta předmětu Petra Tůmu.

Date Speaker Topic Links
21. února 2019 Petr Tůma (MFF UK) Introduction, startup matters and topics overview. Slides
28. února 2019 Jakub Jermář (Kernkonzept) Modern OS architectures. Microkernels, unikernels, multikernels. Slides
7. března 2019 Lukáš Vrabec (Red Hat) Security. Security enhanced Linux. Slides
14. března 2019 Michal Sekletár (Red Hat) Service management. Systemd. Slides
21. března 2019 Michal Sekletár (Red Hat) Tracing. Linux ptrace API, profiling, systemtap, eBPF. Slides
28. března 2019 Vlastimil Babka (SUSE) Debugging. Debugging in kernel, kdump, crash, oops reporting. Slides
4. dubna 2019 Michal Hocko (SUSE) Advanced Linux memory management. Huge pages, NUMA, memcg. Slides
11. dubna 2019 Jan Šenolt (Oracle) Advanced file systems. Journalling, ZFS. Slides
18. dubna 2019 Adam Lackorzynski (Kernkonzept) Virtualization. Hardware support. Containers.
25. dubna 2019 Jiří Benc (Red Hat) Networking. Linux network stack design. Slides
2. května 2019 Miroslav Beneš (SUSE) Live kernel patching.
9. května 2019 Roman Kápl, Tomáš Martinec (SYSGO) Developing safe, secure and real-time OS. Slides
16. května 2019 Jiří Kosina (SUSE) Security. Exploits. Video

Hodnocení předmětu

Předmět je zakončen krátkou písemnou zkouškou z přednesených témat. Test se skládá ze dvou částí, první jsou otázky s nabídkou více odpovědí (multiple choice question), druhou jsou otázky na řešení problémů (open question), vše výhradně z přednesených témat. Test je hodnocen bodovou stupnicí, úspěšné řešení vyžaduje získání poloviny maximálního počtu bodů. Po dohodě s garantem předmětu je možné alternativní zakončení předmětu formou vypracování praktického projektu.

Doporučená literatura