Please, follow these guidelines when contacting us. Given the amount of students that attend this course, we need to enforce these rules to maintain at least a semblance of effectiveness ;-).

Prosím, dodržujte následující pokud se nám chcete s něčím ozvat. Na dodržování těchto pravidel musíme trvat abychom při současném množství studentů udrželi alespoň zdání efektivity ;-).

Technical questions

If you have a question regarding some of the topics or exercises from the labs, please, open an issue in this project on GitLab.

This also includes questions regarding clarification for graded tasks or when you need help with debugging of your solution.

If you want to ask a question regarding some of the graded task and you are not sure whether you are not also providing a solution, please, mark the issue as Confidential.

The reason for using this approach is twofold. You will use GitLab a bit more and it allows an efficient sharing of typical issues. That is, first search whether someone else have not asked the same question before.

Technické dotazy

Pokud se váš dotaz týká některých z témat nebo příkladů na cvičení, prosím, otevřete Issue v tomto projektu na GitLabu.

To zahrnuje též dotazy ohledně zadání hodnocených úloh nebo pokud potřebujete pomoci odladit vaše řešení.

Pokud se budete ptát na věci okolo hodnocených úloh a nebudete si jistí, zda nezveřejňujete příliš velkou část řešení, označte Issue jako Confidential.

Důvody pro tento přístup jsou dva. Budete více používat GitLab a umožní to poměrně jednoduše sdílet odpovědi na typické problémy. Takže: nejdříve prohlédněte existující Issues – třeba se někdo zeptal na podobnou věc už před vámi.

Non-technical issues

If your question is unsuitable for the GitLab Issues (e.g. you are returning after illness and want to discuss extensions), please, contact us via e-mail at teachers-nswi177@d3s.mff.cuni.cz.

Contacting your lab teacher or lecturer directly is also possible but sending it to all teachers will typically shorten the response time.

Ostatní záležitosti

Pokud se váš dotaz do Issues nehodí (např. se vracíte po nemoci a potřebujete vyřešit prodloužení termínů), napište nám e-mail na teachers-nswi177@d3s.mff.cuni.cz.

Můžete samozřejmě kontaktovat svého cvičícího (nebo přednášejícího) rovnou, ale posláním e-mailu všem cvičícím snižujete typicky čas od obdržení odpovědi.